ROZDAJEMY SPRZĘTY!
Rotated image 1Image 2Rotated image 3Image 4Image 4
Close small
REKLAMA

Play realizuje plan - podsumowanie wyników finansowych operatora za 2018 rok

Play podzielił się właśnie informacją na temat swoich wyników finansowych w 2018 r. Sprawdzamy, jak fioletowy operator sobie poradził na konkurencyjnym rynku.

05.03.2019 12.06
wyniki play 2018
REKLAMA
REKLAMA

Pod koniec grudnia z fioletowej sieci korzystało nadal 12,654 mln klientów, z czego 8,99 mln to klienci abonamentowi. Było ich tyle samo, co z końcem września 2018 r. Operatorowi w ubiegłym kwartale uciekło co prawda 70 tys. abonentów, ale to nieznaczny spadek, w dodatku wyłącznie w segmencie prepaid. Tego typu abonentów Play ma obecnie 3,67 mln.

Nie zmieniły się natomiast w ujęciu kwartał do kwartału średnie miesięczne przychody na użytkownika w Play.

Parametr ten określany w wynikach finansowych mianem ARPU po raz kolejny wyniósł 32,4 zł. Co jednak ciekawe, Play nieco mniej zarabia teraz na klientach abonamentowych niż w poprzednim kwartale - spadek o 0,2 zł do 37,5 zł. To jednak nadal dużo więcej niż w segmencie prepaid, w którym przychody na użytkownika wzrosły o 0,6 zł do poziomu 20 zł.

Wzrosty widać tutaj za to w ujęciu rok do roku. Firma ma 259,4 tys. klientów więcej, co przekłada się na wzrost na poziomie 2,1 proc. Przekłada się to na 4,1 proc. wzrost w bazie abonamentów i 2,6 proc. spadek w bazie prepaid. Z kolei wskaźnik ARPU na przestrzeni roku wzrósł o 1 proc.

Play w 2018 r. spełnił swoje założenia finansowe.

Operator wypracował łącznie 6,84 mld zł przychodów. Są one wyższe o 2,5 proc. niż rok temu, co jest w dodatku zgodne z prognozami zakładającymi wzrost w przedziale od 2 do 3 proc.

Przychody spółki w 4. kwartale minionego roku wyniosły 1,807 mld zł. W tym przypadku wzrost wyniósł 3,9 proc. rok do roku, po równo w obu segmentach - „sprzedaż usług telekomunikacyjnych” i „sprzedaż sprzętu oraz pozostałe przychody”.

Wartość przychodów z tych dwóch segmentów to odpowiednio 1,295 mld zł i 0,512 mld zł.

Play w 2018 roku uzyskał 2,16 mld zł skorygowanego zysku EBITDA. Jest on zgodny z prognozami, wedle których ten wskaźnik miał uplasować się na poziomie 2,1–2,2 mld zł. Widać natomiast tutaj spadek na poziomie 6 proc. rok do roku. W minionym kwartale wyniósł on natomiast 535,4 mln zł, co również jest wynikiem o 6 proc. niższym w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku.

Zysk netto fioletowego operatora w 4. kwartale 2018 roku wyniósł 202 mln zł. Tutaj widać spory wzrost rok do roku - aż o 42 proc. Spadek widać natomiast w wolnych przepływach pieniężnych Play - to 213 mln zł w 4. kwartale 2018 roku, 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jest to związane z blisko dwukrotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych.

Play w 4. kwartale 2018 r. zainwestował 241 mln zł, czyli 96 proc. więcej niż rok temu. W całym roku było to 751 mln zł, czyli nieco poniżej prognoz wskazujących na wydatki inwestycyjne na poziomie 800 mln zł.

W skali roku operatorowi udało się utrzymać jednak bilans dodatni przepływów pieniężnych. Sieć zanotowała wzrost 23 proc. do poziomu 816 mln zł, co przebiło prognozy wskazujące na wynik z przedziału od 750 mln zł do 800 mln zł.

REKLAMA

Zysk netto Play w całym 2018 r. wyniósł natomiast 744,6 mln zł.

Rok wcześniej było to 387,3 mln zł. Do tego spada zadłużenie netto Play. Pod koniec 3. kwartału 2018 r. wynosiło ono 6,89 mld zł. Po trzech miesiącach wynik ten był o 0,18 mld zł niższy - 6,71 mld zł. Spadły też wydatki marketingowe Play o 2,3 proc. do poziomu 165,5 mln zł.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA