REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Chmury w Polsce mają się dobrze - kolejny dostawca ma powody do świętowania

Comarch to polski dostawca usług w chmurze. Firma świętuje właśnie 21-lecie istnienia, które zbiegło się w czasie z pozyskaniem ponad 100 tys. klientów. Z tej okazji zorganizowana została konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z cloud computingiem. Przedstawiono na niej wyniki badania, który dotyczyło stanu wiedzy polskich przesiębiorców na temat chmury. Wnioski jakie można wysnuć są momentami zaskakujące i dobrze rokują na przyszłość dla dostawców usług.

01.10.2014
13:52
Chmury w Polsce mają się dobrze – kolejny dostawca ma powody do świętowania
REKLAMA
REKLAMA

Trudno dyskutować z tym, że chmura to technologia przyszłości w świecie IT. Wszystko wskazuje na to, że znaczenie cloud computingu będzie rosło z każdym nadchodzącym rokiem. Rozumie to działająca na międzynarodowym rynku krakowska firma Comarch, która pochwaliła się dziś zdobyciem stustysięcznego klienta po 21 latach działalności w branży IT i po 14 latach zajmowania się technologiami opartymi o cloud computing.

Klientów przybywa, a zyski rosną

badanie comarch cloud 01

Comarch chwali się, że pójście “w chmurę” było strzałem w dziesiątkę i pozwoliło na rozszerzenie portfolio firmy oraz zdobycie nowych klientów, których w 2013 roku było 62 tys. Wzrost bazy usługobiorców przekłada się bezpośrednio na zyski, które stale rosną (w tempie plus 50 proc. w skali roku). Rynek nie jest jednak jeszcze w pełni nasycony.

Nie wszyscy przedsiębiorcy są zainteresowani rozwiązaniami opartymi o cloud computing, a wokół chmury narosło wiele mitów. W interesie firmy Comarch jest więc przekonanie potencjalnych odbiorców, że chmura to technologia przyszłości. Konieczna jest edukacja społeczeństwa. Warto jednak wiedzieć, czy i kogo należy do chmury przekonać.

Jak chmura postrzegana jest dziś?

badanie comarch cloud 02

W ramach procesu edukacji przyszłych klientów, czyli przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych biznesowymi rozwiązaniami IT, firma zorganizowała badanie opisujące obecny poziom świadomości polskich przedstawcieli małych i średnich firm na temat chmury. Comarch zlecił przygotowanie badania pracownikowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do udziału w badaniu zapraszano za pomocą poczty elektronicznej.

Autorem raportu “Badanie Comarch Cloud” jest doktor Krzysztof Kaspera. Zebrał on dane na przełomie sierpnia i września bieżącego roku, więc są one aktualne. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 326 firm, które mają dostęp do sieci i korzystają z poczty elektronicznej. Pytano ich o to, czym jest dla nich chmura, czy są zainteresowani cloud computingiem i jak się zapatrują na to zagadnienie.

Opracowanie jest potężne i zajmuje ponad 70 stron w formie dokumentu PDF. Wybrałem z niego najciekawsze fragmenty do omówienia.

badanie comarch cloud 04

Z badania wyłonił się obraz polskich przedsiębiorców, którzy już teraz w większości (65 proc. badanych) wykorzystują cloud computing. Większość ankietowanych jest zaznajomiona z chmurą, wypowiada się o niej pozytywnie, a tylko 9 proc. respondentów nie było w stanie wymienić żadnej aplikacji lub usługi tego typu. Patrząc na wyniki badań byłem nieco zaskoczony, że chmura nie jest uznawana za kolejną “modę” w świecie IT, która przeminie w dwóch na trzy przypadkach.

Jeszcze więcej osób, bo około trzy czwarte badanej grupy uznaje chmurę za bardzo szybko rozwijającą się technologię pozwalającą na elastyczne korzystanie z narzędzi informatycznych. 65 proc. ankietowanych twierdzi, że zwiększa ona możliwości działania i rozwoju ich firmy, a nieco ponad połowa jest przekonana, że chmura pozwala oszczędzać czas, który można spożytkować na inne cele, jak np. realizację podstawowych zadań przedsiębiorstwa.

Co ciekawe, na oszczędności finansowe zwraca uwagę tylko 45 proc. badanych.

badanie comarch cloud 03

Wychodzi więc na to, że dla przedstawicieli firm znacznie istotniejsze są kwestie związane z możliwościami jakie daje chmura, a nie tylko obniżenie kosztów działalności prowadzonej do tej pory na bazie klasycznych rozwiązań. To dobrze wróży: motywacja przedsiębiorców do wdrażania chmury nie jest głównie finansowa.

Wśród wymienianych zalet oprócz oszczędności czasu (52 proc.) wskazywane są co prawda niższe nakłady na utrzymanie działu IT w firmie (40 proc.), ale równie istotne są takie kwestie jak szybszy dostęp do firmowych danych oraz wzrost mobilności. Istotny jest też dostęp do poczty, plików i oprogramowania nie tylko na komputerach, ale też tabletach i smartfonach.

Cloud computing nie jest też jakimś nieuchwytnym konceptem, z którym przedsiębiorcy się dopiero oswajają.

badanie comarch cloud 06

Badanie Comarch pozwoliło określić, co tak naprawdę ankietowani rozumieją pod pojęciem chmury. 77 proc. respondentów określa chmurę jako sposób dostępu do oprogramowania i danych z dowolnego urządzenia, 48 proc. rozumie chmurę jako dostęp do oprogramowania składowanego na zewnętrznym serwerze.

Z kolei wśród przedstawicieli firm, które są zaznajomione z pojęciem chmury, najczęściej wskazywana usługa z której korzystają to poczta elektroniczna (38 proc. badanych). Niewiele mniej firm korzysta z chmury do składowania danych lub przechowywania kopii zapasowej (36 proc.).

Czy chmura jest bezpieczna dla firmy?

badanie comarch cloud 07

Okazuje się, że już połowa badanych uważa, że przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczeniejsze, niż na klasycznych nośnikach. Dla 42 proc. badanych aplikacje w modelu usługowym nie wiążą się z dużym ryzykiem. To ma dużo sensu, jeśli spojrzeć na sprawę szerzej: firmowy laptop może zostać skradziony, telefon można zostawić w taksówce, a pendrive’a z danymi bardzo łatwo zawieruszyć. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie boją się zagrożeń.

Ankietowani obawiają się głównie o bezpieczeństwo danych firmowych (50%), poufność danych (48%) i brak kontroli nad danymi (45%). Patrząc na to, jak zwykle chmurę przedstawiają media, nie jest to nieuzasadnione. Informacje o wykradaniu danych z chmur przewiają się co chwilę. Problem w tym, że usługi chmurowe dla biznesu to nie to samo, co konsumenckie składowiska plików z automatycznym uploadem zdjęć. W obu przypadkach funkcjonuje jedno określenie: chmura.

Może to prowadzić do sytuacji, w której cloud computing uznany zostanie za zbędną technologię.

badanie comarch cloud 05

Obraz z badania nie jest hurraoptymistyczny dla dostawcy usług w chmurze. Istotną informacją jest to, dlaczego przedsiębiorcy wzbraniają się przed wdrożeniem rozwiązań opartych o cloud computing. Pytania o to padły do firm, które nie korzystają jeszcze z usług Comarch lub chmurowej konkurencji. Nie jest zaskoczeniem, że aż 45 proc. przedstawicieli uznaje, że po prostu tego... nie potrzebuje.

Trudno określić, ile firm faktycznie nie znalazłoby zastosowania dla chmury, a ile po prostu nie wie, jak przydatne byłoby jej wdrożenie. Większym problemem dla dostawcy usług może być jednak przypadek, kiedy firma uważa, że nie ma wiedzy pozwalającej nie tylko na wdrożenie chmury, ale też na odpowiednie zabezpieczenie danych (34 proc. firm). Pojawia się tutaj też kwestia bezpieczeństwa i poufności, na którą zwraca uwagę 32 proc. badanych.

Pokłosie PRISM, czyli chmury zbierają się nad Polską

badanie comarch cloud 09

Jednym z ciekawszych aspektów badania było pytanie o to, czy kraj pochodzenia dostawcy chmury ma znaczenie dla przedsiębiorcy. Już wcześniej z wielu stron dobiegały do mnie głosy, że dostawcy chmur ogólnie ucierpieli na wybuchu afery PRISM - klienci są znacznie mniej ufni. Z kolei europejskie firmy mogą podziękować Snowdenowi za ujawnienie informacji na temat inwigilacji internautów przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Wyniki badania zdają się potwierdzać, że przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, przynajmniej w naszym kraju, preferują lokalnych dostawców usług (48 proc. badanych). Odsetek firm, które nie chcą korzystać z usług lokalnego dostawcy jest niewielki. Ciekawi mnie, jak wyglądałyby odpowiedzi na pytanie, jeśli spytać by respondentów o odczucia względem firm europejskich na tle amerykańskich, a nie polskich względem zagranicznych.

Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy?

badanie comarch cloud 10

Comarch zadał badanym nie tylko kilka ciekawych pytań dotyczących wiedzy na temat chmury, ale też poprosił badanych o samodzielne ocenenie ich własnej wiedzy i kompetencji w temacie cloud computingu. Ankietowani nie są jednak chętni, by określać się znawcami chmury i zdają sobie sprawę z obszarów, które wymagają szerszej analizy.

60 proc. badanych uważa, że ma przynajmniej dostateczny poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa chmury, ale problem sprawia głównie nieznajomość wymogów prawnych dotyczących implementacji cloud computingu w praktyce. Ponad połowa respondentów uznała, że ma - we własnym mniemaniu - niedostateczny poziom wiedzy w tym zakresie.

Kategoryzacja przedsiębiorców ze względu na ich stosunek do chmury

badanie comarch cloud 11

W badaniu Comarch nie tylko przedstawiono pytania i odpowiedzi z któtkim komentarzem. Przedsiębiorcy zostali też podzieleni na cztery grupy o nazwach: entuzjaści, stonowani, nieufni, niezaznajomieni. Przedstawiciele firm zostali przypisani do danej kategorii po analizie odpowiedzi, a pomiędzy grupami można wykazać ciekawe zależności, które potwierdziły moje przypuszczenia.

Okazuje się, że przedstawciele dwóch pierwszych grup to lwia część respondentów - dokładnie trzy czwarte badanych. Najwięcej jest “stonowanych” (43 proc.), ale “entuzjastów” jest niewiele mniej (33 proc.). W obu przypadkach dominują pozytywne lub neutralne opinie o chmurze oraz wysoki lub niewyróżniający się na tle badanej poziom wiedzy o cloud computingu.

Trzecia pod względem liczności grupa to “nieufni” - 19 proc. badanych.

badanie comarch cloud 12

Przy tej grupie usługodawcy będą musieli się sporo napracować, zanim przekonają ich do przejścia na cloud computing. Tutaj może pomóc edukacja, bo osoby podchodzące negatywnie lub neutralnie do chmury mają na jej temat wyraźnie mniej wiedzy od osób, które wyrażają pozytywne opinie. Można pokusić się o stwierdzenie, że zwiększanie świadomości rozwiewa obawy i przekonuje do tego, że chmura ma sens i przyszłość.

Najmniej liczba grupa to osoby, które określane są mianem “niezaznajomionych” z tematem, ale to tylko 6 proc. ankietowanych. Co ciekawe, wśród tych osób bardzo duża grupa jest świadoma swojego braku wiedzy, więc istnieje szansa, że wraz z działaniami edukacyjnymi skierowanymi wobec potencjalnych klientów członkowie grupy “niezaznajomieni” przeskoczą prosto do grupy “entuzjastów”.

Jest dobrze, może być lepiej

badanie comarch cloud 13

Wyniki badania w wielu miejscach potwierdzały moje wnioski płynące z lektury innych opracowań oraz obserwacji rynku, ale kilka kwestii zwróciło moją szczególną uwagę. Jestem pozytywnie zaskoczony, że polskie firmy nie są skostniałe. Okazuje się, że przedsiębiorcy nie tylko już teraz aktywnie korzystają z nowych rozwiązań opartych o cloud computing, ale mają o nich raczej dobre zdanie.

Dobrze rokuje na przyszłość to, że przedstawciele biznesu są świadomi braku wiedzy w niektórych obszarach. Chcą jednak poznawać, oraz, co chyba najważniejsze, wdrażać w przyszłości nowe rozwiązania chmurowe w swoich firmach. Problemem jest strach przed nieznanym, obawa o bezpieczeństwo danych oraz brak znajomości prawa.

Nie są to oczywiście bariery nie do przeskoczenia.

Grafika główna pochodzi z serwisu Shutterstock.

REKLAMA

PS Na koniec dodam tylko, że firma Comarch w ramach przedstawienia przedstawicielom mediów tematyki cloud computingu postanowiła wysłać dziennikarzy prosto “w chmurę”... a dokładniej do tunelu aerodynamicznego. Wrażenia z takiego “spadania ze spadochronem, ale bez spadochronu” opiszę jednak w osobnym tekście. Było naprawdę ciekawe doświadczenie, które zasługuje na osobny materiał.

flyspot 99
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA