Tech  / Artykuł

Nie otrzymałeś faktury za usługi telekomunikacyjne? Płać

Picture of the author

Zdarza się, że faktura za usługi telekomunikacyjne przychodzi zbyt późno i w konsekwencji klienci nie dotrzymują terminu płatności. Abonenci wychodzą z założenia, że skoro operator nie przysłał faktury to nie trzeba jej opłacić. Czy takie postępowanie jest słuszne?

Na to pytanie odpowiedzieć można krótko: Nie.

Brak otrzymania w terminie lub nieotrzymanie faktury nie zwalnia z konieczności jej opłacenia. Przy podpisaniu umowy należy zaakceptować warunki regulaminu świadczenia usług, w którym kwestie płatności za faktury są jasno określone.

W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiązku terminowego uregulowania należności wobec Operatora.

Jak wynika z powyższego zapisu w regulaminie sieci Play, klient powinien również poinformować swojego operatora, że nie otrzymał faktury. Rachunek może być niedostaczony z winy firmy doręczającej przesyłki lub klient może świadomie nie odebrać faktury myśląc, że uniknie opłaty. Gdy rachunek pozostaje nieopłacony po terminie określonym na fakturze, dodatkowo mogą zostać naliczone odsetki.

Rozwiązaniem jest e-faktura

Każdy operator umożliwia rezygnację z otrzymywania faktury papierowej. Wówczas, zamiast czekać na przesyłkę dostarczaną Pocztą Polską lub za pośrednictwem innego dostawcy, podgląd faktury pojawia się automatycznie po jej wygenerowaniu w systemie billingowym operatora. Za aktywację e-faktury operatorzy udzielają rabatów na abonament. Zwykle upust wynosi około 5 zł do każdego rachunku. E-faktura jest wygodna również dla klientów biznesowych, którzy mogą np. ustawić adres do wysyłki e-faktury bezpośrednio do działu księgowości. Dokument ten jest honorowany przez wszelkie instytucje, ponieważ jest opatrzony podpisem elektronicznym.

Jak w łatwy sposób zadbać o terminowe wpłaty?

Na początek warto aktywować e-fakturę i być na bieżąco z wystawionymi rachunkami. Najlepszym rozwiązaniem, które właściwie eliminuje konieczność zwracania uwagi na termin płatności i otrzymanie lub nieotrzymanie faktury jest aktywacja polecenia zapłaty. Usługa ta polega na automatycznym pobieraniu kwoty wystawionej opłaty abonamentowej z konta bankowego abonenta. Wystarczy utrzymywać odpowiednią ilość środków na koncie bankowym. Jedynym potencjalnym zagrożeniem w korzystaniu z polecenia zapłaty jest sytuacja, gdy operator błędnie naliczy opłaty i podwyższona kwota zniknie z konta bankowego, a do czasu wyjaśnienia sprawy będzie "zamrożona" na rachunku operatora.

Zdjęcia pochodzą z Shutterstock

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst