REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Nie otrzymałeś faktury za usługi telekomunikacyjne? Płać

Zdarza się, że faktura za usługi telekomunikacyjne przychodzi zbyt późno i w konsekwencji klienci nie dotrzymują terminu płatności. Abonenci wychodzą z założenia, że skoro operator nie przysłał faktury to nie trzeba jej opłacić. Czy takie postępowanie jest słuszne?

05.09.2014
17:51
Nie otrzymałeś faktury za usługi telekomunikacyjne? Płać
REKLAMA
REKLAMA

Na to pytanie odpowiedzieć można krótko: Nie.

Brak otrzymania w terminie lub nieotrzymanie faktury nie zwalnia z konieczności jej opłacenia. Przy podpisaniu umowy należy zaakceptować warunki regulaminu świadczenia usług, w którym kwestie płatności za faktury są jasno określone.

W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiązku terminowego uregulowania należności wobec Operatora.

Jak wynika z powyższego zapisu w regulaminie sieci Play, klient powinien również poinformować swojego operatora, że nie otrzymał faktury. Rachunek może być niedostaczony z winy firmy doręczającej przesyłki lub klient może świadomie nie odebrać faktury myśląc, że uniknie opłaty. Gdy rachunek pozostaje nieopłacony po terminie określonym na fakturze, dodatkowo mogą zostać naliczone odsetki.

e-faktura

Rozwiązaniem jest e-faktura

Każdy operator umożliwia rezygnację z otrzymywania faktury papierowej. Wówczas, zamiast czekać na przesyłkę dostarczaną Pocztą Polską lub za pośrednictwem innego dostawcy, podgląd faktury pojawia się automatycznie po jej wygenerowaniu w systemie billingowym operatora. Za aktywację e-faktury operatorzy udzielają rabatów na abonament. Zwykle upust wynosi około 5 zł do każdego rachunku. E-faktura jest wygodna również dla klientów biznesowych, którzy mogą np. ustawić adres do wysyłki e-faktury bezpośrednio do działu księgowości. Dokument ten jest honorowany przez wszelkie instytucje, ponieważ jest opatrzony podpisem elektronicznym.

Jak w łatwy sposób zadbać o terminowe wpłaty?

REKLAMA

Na początek warto aktywować e-fakturę i być na bieżąco z wystawionymi rachunkami. Najlepszym rozwiązaniem, które właściwie eliminuje konieczność zwracania uwagi na termin płatności i otrzymanie lub nieotrzymanie faktury jest aktywacja polecenia zapłaty. Usługa ta polega na automatycznym pobieraniu kwoty wystawionej opłaty abonamentowej z konta bankowego abonenta. Wystarczy utrzymywać odpowiednią ilość środków na koncie bankowym. Jedynym potencjalnym zagrożeniem w korzystaniu z polecenia zapłaty jest sytuacja, gdy operator błędnie naliczy opłaty i podwyższona kwota zniknie z konta bankowego, a do czasu wyjaśnienia sprawy będzie "zamrożona" na rachunku operatora.

Zdjęcia pochodzą z Shutterstock

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA