Sprzęt  / Lokowanie produktu

AMD Zone na Spider's Web!

119 interakcji
dołącz do dyskusji

Miło mi ogłosić start projektu, nad którym pracowaliśmy od dłuższego czasu. Dzisiaj na łamach Spider's Web debiutuje AMD Zone - nowy podserwis przygotowany przy współpracy z firmą AMD, który w założeniu ma być centralnym węzłem komunikacyjnym nt. technologii AMD. Projekt cieszy mnie tym bardziej, że Spider's Web znalazł się w prestiżowym gronie wybitnych światowych serwisów technologicznych, które wytypowane zostały do współpracy w ramach AMD Zone.

Co to jest?

AMD Zone to specjalny podserwis na Spider's Web, który będzie grupował teksty na temat technologii AMD - zarówno te pisane w naturalny sposób przez blogerów Spider's Web, jak i te dostarczane przez przedstawicieli AMD w ramach polityki komunikacyjnej.

Serwis dostępny jest pod adresem URL: amdzone.spidersweb.pl. Skrót do Strefy AMD będzie również znajdował się w menu nawigacyjnym Spider's Web.

Jak to będzie działać?

AMD Zone grupuje teksty, które dotyczą działalności firmy AMD. Mowa tu także o tekstach archiwalnych, które pojawiały się na łamach Spider's Web, choć przede wszystkim o takich, które będą powstawać w przyszłości.

Projekt oczywiście ma charakter komercyjny, natomiast zapewniam Was, że zarówno charakter tekstów dotyczących AMD, jak i po części częstotliwość ich publikacji nie zmienią się. Zarówno naszemu partnerowi AMD, jak i nam w Spider's Web, zależy na zachowaniu naturalnego charakteru tych publikacji.

AMD Zone należy więc traktować jako informacyjny hub na temat AMD. Stefa będzie funkcjonować w taki sposób, że nie wszystkie teksty będą trafiać na stronę główną Spider's Web. Zainteresowanych wszystkimi informacjami na temat AMD Czytelników będziemy zachęcać do regularnego odwiedzania AMD Zone. Pozostałych będziemy zapraszali do standardowych, cyklicznych materiałów publicystycznych, które będą pojawiać się zarówno w AMD Zone, jak i na głównej Spider's Web.

Wygląd strony tekstu z AMD Zone będzie się nieznacznie różnił od wyglądu pozostałych tekstów publikowanych na łamach Spider's Web (co widać po niniejszym wpisie). Pojawią się tam wyłącznie komunikaty reklamowe AMD.

AMD Zone – głowna

Struktura AMD Zone

Strona główna amdzone.spidersweb.pl została zaprojektowana przy współpracy obu stron - AMD oraz Spider's Web - i przypomina nieco stronę główną SW.

Widgety na stronie głównej AMD Zone zbierają najciekawsze teksty z trzech kategorii tematycznych:
- ciekowostki
- wideo
- blogi

amd zone – widget

AMD Zone na świecie

AMD Zone to projekt, który AMD wdraża nie tylko na polskim rynku. Niezwykle cieszy nas fakt, że Spider's Web znalazł się między innymi obok wybitnego serwisu Anandtech.com, który również prowadzi AMD Zone (zresztą nie tylko on; warto także zajrzeć np. to Hexus.net).

A oto, jak przedstawiciele AMD uzasadniają wybór Spider's Web:

Obserwując rozwój Spider's Web uznaliśmy, że jest to odpowiednia platforma do realizacji naszych zamierzeń i oddania ducha idei napędzających obecnie AMD. Nowoczesny konstrukt strony Spider's Web świetnie współgra z nową identyfikacją wizualną AMD. Redakcja i blogerzy doceniają pro-konsumenckie i otwarte podejście do technologii, a czytelnicy są pełni optymizmu i entuzjazmu, które są cechami szczególnie nam bliskimi, bo sami czujemy się "marzycielami, innowatorami i pionierami".

Jeśli Was ciekawi "kuchnia" powstania projektu, to pozwólcie, że zacytujemy przy okazji inną wypowiedź przedstawicieli AMD:

Pomysł na AMD Zone przez długi czas rozwijał się i kiełkował w umysłach polskich pracowników AMD. W rezultacie projekt, który startuje właśnie na Spider's Web jest wyjątkowym przedsięwzięciem z różnych względów. Założenia serwisu, forma i zasady współpracy są opracowane od podstaw tak, żeby jak najlepiej odpowiadały polskim warunkom i czytelnikowi. Wprawdzie istnieją podobne projekty w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ale polski AMD Zone ma swój całkowicie polski charakter.

To wszystko dla Was!

Ciesząc się z debiutu tego projektu na łamach Spider's Web jestem przekonany, że skorzystają na tym głównie nasi Czytelnicy. AMD Zone powstało we współpracy ze Spider's Web po to, by rzetelnie informować o tym, co aktualnie dotyczy ważnego podmiotu na rynku nowych technologii.

W jednym miejscu nasi Czytelnicy znajdą kompleksowe analizy, informacje o aktualnych promocjach, najnowsze wiadomości i materiały o technologiach AMD, a także opinie redakcji Spider's Web o rozwiązaniach i wizjach przyszłości.

Zapraszamy!

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst