REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Prospekt emisyjny Grupy O2 już jest! W zeszłym roku twórcy Pudelka zarobili 18,7 mln zł

18.07.2012
12:36
grupa o2
REKLAMA
REKLAMA

Grupa O2 – jak wiemy – wybiera się na giełdę. Dzisiaj opublikowała prospekt emisyjny, na który wiele osób czekało, na czele z konkurencją i mediami – oto bowiem po raz pierwszy możemy się zapoznać z wynikami finansowymi twórcy m.in. Pudelka. I rzeczywiście w raportach jest ciekawie.

Z pobieżnej analizy wyników finansowych na przestrzeni lat 2009 – 2011 wynika, że Grupa O2 należy do bardzo rentownych spółek, która w zdecydowanej większości opiera swoje przychody na sprzedaży reklam. Przy obrotach w wysokości 50,6 mln zł w zeszłym roku, firma pokazała aż 18 mln zł zysku operacyjnego. Imponujący wynik.

Aż 90% przychodów Grupy pochodzi ze sprzedaży reklam. Ciekawie prezentuje się struktura wpływów pieniędzy z reklam:

– reklama w formie display stanowi 58% przychodów z reklamy w 2011 r.,
– reklama w formie mailingu dla użytkowników poczty O2 – 37% przychodów z reklamy w 2011,
– reklama wideo – 2% przychód z reklamy w 2011 r.

2011 r. był rekordowo dobrym rok dla Grupy O2. W pierwszym półroczu 2012 r. jest nieco gorzej. Jak czytamy w prospekcie:

W związku ze spowolnieniem rynku reklamy internetowej w Polsce w I kwartale 2012 r. oraz w związku z wyjątkowo pozytywnymi wynikami w analogicznym okresie roku ubiegłego, Grupa Kapitałowa w I kwartale 2012 roku zanotowała przychody gotówkowe z reklamy internetowej niższe niż w I kwartale 2011 r. ale wyższe w stosunku do I kwartału 2010 r. w kwocie 11,0 mln zł, jednocześnie wynik operacyjny wyniósł 3,2 mln zł (wynik EBITDA na poziomie 4,1 mln zł) a zysk netto 2,5 mln zł.

Tak prezentują się najważniejsze dane finansowe Grupy O2 na przestrzeni ostatnich lat.

Gigantyczny zysk netto w 2011 r. wynika z pewnego zabiegu księgowego, który w prospekcie emisyjnym grupy wytłumaczony jest w następujący sposób:

W 2011 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł 65 028 tys. zł, co było w głównej mierze efektem wykazania w rachunku wyników ujemnego obciążenia podatkowego w kwocie -46 300 tys. zł, wynikającego głównie z rozpoznania istotnego aktywa z tytułu podatku odroczonego w związku z transakcją aportu przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej o2 sp. z o.o. dokonaną w listopadzie 2011 r. W związku z ww. transakcją w Sprawozdaniu Skonsolidowanym wystąpiła różnica przejściowa pomiędzy wartością podatkową wartości niematerialnych a ich wartością netto w Sprawozdaniu Skonsolidowanym w kwocie 261 189 tys. zł.

Grupa O2 chce pozyskać z giełdy ok 46,7 mln zł (oferta warta jest 47,5 mln zł, ale należy od niej odjąć koszty emisji). Grupa planuje wyemiitować nie więcej niż 1,25 mln akcji, które stanowią 14,19% udziału w strukturze akcjonariatu. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na poziomie 33 zł za akcję. Ponadto dotychczasowi udziałowcy (3 założycieli Grupy O2: Michał Brański, Jacek Świderski oraz Krzysztof Sierota), którzy za pośrednictwem swoich cypryjskich spółek kontrolują 33,33% grupy każdy zamierzają sprzedać 450 tys. akcji, które stanowią 5,11% udziału w akcjonariacie. W wyniku obu operacji udział poszczególnych założycieli Grupy O2 spadnie do 26,90%. To oznacza, że dotychczasowi właściciele Grupy O2 zachowają pakiet kontrolny nad swoją firmą. Na giełdzie upłynnią niecałe 20% udziałów.

Na co Grupa O2 chce przeznaczyć kapitał z giełdy? Wygląda na to, że na przejęcia wiodących serwisów internetowych w kategoriach, w których nie udało się Grupie O2 odnieść spektakularnego sukcesu.

Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film (przy czym rozwój trzech pierwszych kategorii jest dla Emitenta celem priorytetowym) oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej – mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.

Z prospektu możemy się również dowiedzieć, ze Grupa O2 prowadzi zaawansowane negocjacje z potencjalnymi podmiotami, które zamierza przejąć. Szacowana kwota jednego z nich to ok 30 mln zł. Grupa O2 prowadzi już zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (due diligence). Grupa O2 prowadzi również negocjacje z 4 innymi podmiotami, a łączna kwota inwestycji w nie to ok 15 mln zł. We wczesnej fazie zainteresowania jest także projekt nabycia jednego lub kilku podmiotów za ok 1,7 mln zł.

Co ciekawe, w ewentualnych zagrożeniach Grupa O2 nie dostrzega faktu oparcia swojego biznesu w 90% na reklamie. Obok standardowych formułek związanych z zagrożeniami ze spowolnienia gospodarczego, Grupa O2 wymienia… zagrożenie wynikające z wejściem w życie porozumienia ACTA. Ciekawe czemu.

 

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA