Tech

Onet sprzedany - nabywcą Ringer Axel Springer Media (z naszym komentarzem)

101 interakcji
dołącz do dyskusji

No to już wszystko jasne – jak informuje serwis GWPInfoStrefa.pl, dzisiaj TVN oraz Ringer Axel Springer Media AG zawarły umowę sprzedaży największego portalu w Polsce. Pogłoski o sprzedaży Onetu słyszymy dzisiaj od rana. Ponoć konferencja planowana jest na 16:30. 

Umowa przewiduje sprzedaż 100% akcji w Onet w zamian za (i) środki pieniężne w zamian za 75.98% akcji Onet oraz (ii) 25% udziałów w joint venture z RAS („Nabywca”) w zamian za pozostałe akcje spółki Onet.

Zgodnie z Umową 6.115.716 akcji Onet stanowiących łącznie ok. 75,98% kapitału zakładowego Onetu zostanie sprzedane przez Grupę Onet Poland Holding B.V. („Sprzedający”) – spółkę całkowicie zależną TVN (będącą także stroną Umowy) na rzecz Nabywcy, spółki celowej całkowicie zależnej od RAS. Cena sprzedaży będzie wynosiła 968.750.000 PLN. Część ceny sprzedaży wynosząca 956.250.000 PLN („Część Wynagrodzenia”) będzie podlegała korekcie odzwierciedlającej kondycję finansową Onetu, ale nie będzie mogła zostać zwiększona o więcej niż 37.500.000 PLN. W dniu zamknięcia transakcji zostanie uiszczone 96% Części Wynagrodzenia. Pozostała kwota Części Wynagrodzenia zostanie uiszczona po końcowym ustaleniu wysokości Części Wynagrodzenia w zamian za ustanowienie na rzecz RAS zastawu na 4% udziałów w Nabywcy, należących do Sprzedającego, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń RAS, które RAS mógłby zgłaszać na podstawie zapewnień udzielonych przez Sprzedającego w Umowie. Sprzedający będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu i prawa do dywidendy z zastawionych udziałów.

Z informacji prasowej TVN: 

Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN powiedział: “Partnerstwo z Ringier Axel Springer Media pozwoli dodatkowo przyspieszyć dynamiczny rozwój działalności Onet. Ponadto, dopełniające się wzajemnie aktywności rynkowe TVN i RAS sprzyjają umacnianiu wiodącej pozycji Onet na polskim rynku internetowym. Natomiast dla TVN środki pozyskane ze sprzedaży stanowić będą istotny element poprawy struktury bilansu w efekcie planowanego zmniejszenia długu spółki. Będzie to bardzo znaczący czynnik ograniczający ryzyko biznesowego w warunkach zmiennej i niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie.”

Zamknięcie transakcji, spodziewane pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r., jest uwarunkowane otrzymaniem zgody odpowiednich organów regulacyjnych. Zarząd TVN zamierza wykorzystać środki z realizacji transakcji do zmniejszenia zadłużenia Grupy.

Zarząd TVN uzyskał dwie opinie o rzetelności finansowych warunków transakcji (ang. „fairness opinion”) od banków inwestycyjnych J.P. Morgan oraz Nomura.

Ringier Axel Springer Media AG jest wiodącą spółką multimedialną w Środkowej i Wschodniej Europie, której oferta obejmuje ponad 70 tytułów prasowych i ponad 60 ofert cyfrowych na rozwijających się rynkach w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Serbii.

Komentarz redakcyjny: 

Onet był istotnym aktywem w Grupie TVN, szczególnie że odznaczał się wysoką rentownością – w 2011 r. wypracował 95,5 mln zł zysku operacyjnego, co oznaczało ok 15% zysku operacyjnego całej grupy. Jeśli wziąć pod uwagę stopę EBITDA, to wynosiła ona 40%. W obu przypadkach oznaczało to ponadprzeciętne rezultaty w Grupie TVN. Mimo to, Onet został sprzedany za kwotę 968 mln zł, czyli nieco poniżej wcześniejszych oczekiwań rynkowych, a przede wszystkim poniżej księgowej wyceny, która wynosi 1,37 mld zł.

Dlaczego? Wynika to zapewne z uwarunkowań rynkowych – wiadomo bowiem nie od dziś, że TVN ma problemy finansowe, boryka się z kolejnym stratami – w zeszłym roku stracił 317 mln zł, a rok wcześniej zarobił jedynie 45 mln zł. W takiej sytuacji, nawet aktywa o najwyższej rentowności trudno sprzedać na wysokiej górce.

Kwota niecałego miliarda złotych za największy polski portal internetowy, który z miejsca daje Ringerowi Axelowi Springerowi pozycję numer 1 w Polsce wydaje się więc sukcesem niemieckiego inwestora. Można być przekonanym, że gdyby Grupa TVN była w dobrej kondycji finansowej, Onet poszedłby drożej.

Chociaż, może wtedy nie byłby w ogóle sprzedawany.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst