Ubezpieczenia

Dziś jest ostatni dzień, żeby wykupić OC. Jeżeli go nie masz, to od jutra zapłacisz dużo drożej

Ubezpieczenia 30.06.2023 28 interakcji

Dziś jest ostatni dzień, żeby wykupić OC. Jeżeli go nie masz, to od jutra zapłacisz dużo drożej

Paweł Grabowski
Paweł Grabowski30.06.2023
28 interakcji Dołącz do dyskusji

Rośnie pensja minimalna, to razem z nią rosną również świadczenia, których poziom jest uzależniony od jej wysokości. Również kara za brak ubezpieczenia OC wzrośnie znacząco.

Z racji tego, że inflacja szaleje, to w 2023 roku będą miały miejsce dwie zmiany wysokości pensji minimalnej. Od 1 stycznia wynosi ona 3490 zł, a już od 1 lipca wzrośnie do poziomu 3600 zł. Oczywiście mowa o wysokości brutto, więc na rękę jest to sporo mniej. Niestety ustawodawca przy ustalaniu różnych stawek, które zależą od pensji minimalnej, zawsze posługuje się wartością brutto, więc nie ma zmiłuj, trzeba płacić. Jedną z opłat ustalanych na podstawie minimalnego wynagrodzenia jest wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. W związku z tym od jutra wzrosną znacząco.

Wzrośnie kara za brak ubezpieczenia OC

Przypomnijmy – sposób wyliczenia kary opisany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według nich kara zależy od rodzaju pojazdu objętego obowiązkowym ubezpieczeniem oraz okresu bez ubezpieczenia:

  • samochód osobowy – dwukrotność pensji minimalnej,
  • motocykl – jedna trzecia pensji minimalnej,
  • samochód ciężarowy – trzykrotność pensji minimalnej.

Przy czym jeżeli okres bez ubezpieczenia wynosi do 3 dni, to kara wynosi 20 proc. należnej kwoty, do 14 dni – 50 proc., a od 15 dnia kara nalicza się w pełnej wysokości. Dość zawiłości, czas na kwoty.

W przypadku samochód osobowego kara od 1 lipca będzie wynosić 7200 zł, za opóźnienie do 3 dni należy uiścić 1440 zł, za opóźnienie do 14 dni 3600 zł. Powyżej 14 dni będzie to już pełna kwota, czyli 7200 zł.

tani motocykl honda navi

W przypadku motocykla od 1 lipca maksymalna wysokość kary za brak OC będzie wynosić 1200 zł. Za opóźnienie do 3 dni kara będzie wynosić 240 zł, do 14 dni – 600 zł, a powyżej 14 dni naliczana będzie pełna kwota.

Najbardziej rażące wzrosty są w przypadku samochodów ciężarowych. Maksymalna kwota będzie wynosić 10 800 zł. Za opóźnienie do 3 dni – 2160 zł, do 14 dni – 5400 zł, a powyżej 14 dni kara będzie naliczona w pełnej kwocie.

Na zapłatę kary ma się 30 dni od odebrania wezwania do zapłaty.

Warto pamiętać jednak o tym, że karę da się zmniejszyć

Jeżeli okaże się, że w okresie zakwestionowanym przez UFG:

  • pojazd posiadał ubezpieczenie,
  • pojazd nie wymagał posiadania polisy OC,
  • został skradziony,
  • ukarany znajduje się w trudnej sytuacji finansowej,

to istnieje możliwość złożenia wniosku do UFG o zmniejszenie wysokości grzywny, anulowania jej, przesunięcia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Jednak lepiej jest się po prostu ubezpieczyć.

Jeżeli myślicie, że w tym roku kary są duże, to poczekajcie do następnego, bo wtedy minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, więc kwoty będą szokować mocniej.

Czytaj również:

Obowiązkowe i nieobowiązkowe wyposażenie samochodu – co musisz mieć, a co mieć warto?

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać