Lokowanie produktu

Ubezpieczenie samochodu od uszkodzenia przez osoby trzecie – jaki rodzaj ubezpieczenia należy wykupić? Ubezpieczenie AC – autocasco czy OC?

Lokowanie produktu 26.09.2023 12 interakcji
Autoblog
Autoblog 26.09.2023

Ubezpieczenie samochodu od uszkodzenia przez osoby trzecie – jaki rodzaj ubezpieczenia należy wykupić? Ubezpieczenie AC – autocasco czy OC?

Autoblog
Autoblog26.09.2023
12 interakcji Dołącz do dyskusji

Szkoda parkingowa, złośliwe zarysowanie auta przy ulicy, a także szyba wybita przez nieznane osoby trzecie – takie szkody w pojazdach zdarzają się niestety dość często i trudno ich uniknąć. Nawet przy Twoim miejscu zamieszkania auto może zostać uszkodzone w wyniku działania wandali lub nieumyślnie, ale sprawca ze strachu ucieka z miejsca zdarzenia. Czy szkody w pojeździe pokryje ubezpieczenie samochodu? Jaki rodzaj polisy powinieneś mieć, by koszty naprawy uszkodzeń zostały pokryte przez towarzystwo?

Ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenie OC i AC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych jako właściciel samochodu masz obowiązek wykupienia dla niego ubezpieczenia OC. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Musisz nie tylko je wykupić przed pierwszą rejestracją auta, ale zadbać o zachowanie ciągłości okresu ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku narażasz się na nałożenie na Ciebie srogich kar finansowych za brak OC. Na szczęście masz możliwość wykupienia ubezpieczenia OC online, np. w towarzystwie UNIQA, gdzie możesz liczyć w takim wypadku na zniżkę rzędu 15 proc. za zawarcie umowy przez internet.

Obowiązkowa polisa OC chroni Cię jedynie przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych w ruchu drogowym. Nie będziesz więc musiał z własnej kieszeni pokrywać kosztów odszkodowań dla poszkodowanych.

Jednak OC nie da Ci ochrony w przypadku uszkodzenia własnego auta czy też wtedy, gdy sprawca nie jest znany. Takie zdarzenia może obejmować autocasco. To dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące pokrycie szkód naprawy bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach. Należą do nich: drobne uszkodzenia pojazdu w wyniku stłuczki, aż po szkody całkowite, jak utrata pojazdu w wyniku pożaru, działania sił natury czy kradzieży, choć trzeba sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy wszystkie tego rodzaju ryzyka są ujęte w ramach ochrony.

Jakie uszkodzenia pokryje ubezpieczenie autocasco?

To, jakie uszkodzenia w Twoim pojeździe pokryje autocasco, zależne jest od zakresu polisy. Na przykład UNIQA proponuje swoim klientom dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

Jak mają się do siebie ubezpieczenie AC a akt wandalizmu czy zniszczenie bądź uszkodzenie pojazdu w wyniku działania nieznanych osób trzecich? Z reguły takie szkody wchodzą w podstawowy zakres AC, zgodnie z jego OWU.

Ubezpieczenie AC może obejmować szkody spowodowane przez działanie:

  •         nieznanych osób trzecich,
  •         sił natury,
  •         zwierząt,
  •         podejmowane nieumyślnie przez kierującego pojazdem które doprowadziło do szkody.

Warto dopasować AC tak, by odpowiadało Twoim potrzebom jako właściciela pojazdu mechanicznego.

Konfiguracja ubezpieczenia samochodu w ramach polisy AC – sprawdź zakres ubezpieczenia

Jak już wspomnieliśmy, ważne jest dokładne zapoznanie się z zakresem AC przed podpisaniem umowy. Możesz wykorzystać przy kupowaniu w UNIQA ubezpieczenia samochodowego kalkulator i skonfigurować polisę tak, jakie chcesz. Podajesz przy tym:

  •         sposób likwidacji szkody – w autoryzowanej stacji obsługi ASO, na kosztorys lub w warsztacie,
  •         zakres terytorialny obowiązywania AC,
  •         objęcie ochroną również dodatkowego wyposażenia pojazdu,
  •         amortyzację części – czy odszkodowanie ma być pomniejszane o zużycie tych elementów,
  •         udział własny w odszkodowaniu – do jakiej kwoty towarzystwo nie będzie wypłacać odszkodowania za powstałe szkody.

Istotne jest ustalenie zakresu polisy, ale i sumy ubezpieczenia, od której zależy wysokość składki na AC i przyszła wysokość możliwego odszkodowania.

Czytaj również:

Ubezpieczenie AC a akt wandalizmu – czy można liczyć na rekompensatę od ubezpieczyciela i pokrycie szkód z odszkodowania z AC?

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać