Lokowanie produktu

Ubezpieczenie AC a akt wandalizmu – czy można liczyć na rekompensatę od ubezpieczyciela i pokrycie szkód z odszkodowania z AC?

Lokowanie produktu 21.09.2023 0 interakcji
Autoblog
Autoblog 21.09.2023

Ubezpieczenie AC a akt wandalizmu – czy można liczyć na rekompensatę od ubezpieczyciela i pokrycie szkód z odszkodowania z AC?

Autoblog
Autoblog21.09.2023
0 interakcji Dołącz do dyskusji

Samochód osobowy musi być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli mieć wykupione OC. Za jego brak lub przerwę w okresie trwania ochrony posiadacz auta może słono zapłacić. Może on również, choć jest to jego indywidualna decyzja, objąć swój samochód ubezpieczeniem autocasco – AC. Czy taka polisa będzie zapewniała rekompensatę od ubezpieczyciela na wypadek uszkodzenia auta w wyniku aktu wandalizmu?

Ubezpieczenie OC i AC – jaką ochronę zapewniają?

Do kategorii komunikacyjnych zalicza się szereg ubezpieczeń, które pozwalają na zapewnienie ochrony w związku z posiadaniem i ruchem samochodu. 

Podstawowym jest ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej. To obowiązkowa polisa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, chroniąca kierowcę przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód spowodowanych w ruchu drogowym – majątkowych i osobowych. Jak wskazuje firma UNIQA na swojej stronie, polisa OC nie przyniesie wypłaty odszkodowania za Twoje  auto, kiedy to Ty jesteś sprawcą, sprawca nie jest znany lub szkody wynikają z działania sił natury i zwierząt, m.in. huraganu, gradu, zalania, zamieszek.

By takie szkody były objęte zakresem ochrony, kierowca powinien zapewnić sobie odpowiednie AC. To polisa autocasco, która zapewnia pokrycie kosztów naprawy bądź wypłatę odszkodowania w wielu sytuacjach, począwszy od zarysowania auta na parkingu, aż do szkody całkowitej, polegającej np. na kradzieży auta. Czy AC pokryje koszty naprawy samochodu w przypadku uszkodzenia go przez wandali?

Akt wandalizmu a ubezpieczenie AC

Akt wandalizmu definiowany może być jako zdarzenie, które wydarzyło się niezależnie od woli ubezpieczonego czy kierowcy. Polega ono na unieruchomieniu lub zniszczeniu pojazdu. Będzie to uszkodzenie samochodu przez osoby trzecie, a takie szkody obejmuje autocasco.

Szkoda powstała w wyniku aktu wandalizmu kwalifikowana jest do wyrządzonych przez nieznanych sprawców. Jako taka będzie mogła być pokryta z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela. Rozmiar szkody może być różny, podobnie jak rekompensata wypłacana z AC, jednak zwykle odszkodowanie może być znacznie wyższe niż składka na taką polisę. Możesz obliczyć, ile zapłacisz za pakiet polis OC i AC swojego samochodu, za pośrednictwem kalkulatora znajdującego się na stronie towarzystwa UNIQA – kalkulator ubezpieczeń.

Czy można skutecznie ubiegać się o odszkodowanie z AC przy szkodzie w pojeździe

Poszkodowany, który wykupił ubezpieczenie autocasco, może zgłosić uszkodzenie samochodu przez wandali do towarzystwa i otrzymać odszkodowanie z polisy. Jego wysokość zależy od warunków zawartej umowy. W ramach ubezpieczenia może być ustanowiony udział własny w szkodzie, który wynosi np. 10%. Wtedy wysokość odszkodowania zostanie o tyle pomniejszona. Zatem nie otrzymasz kwoty, która wystarczy na likwidację szkody. 

Jak otrzymać odszkodowanie z polisy AC przy akcie wandalizmu?

Należy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie czy po jej zauważeniu zgłosić zdarzenie do towarzystwa. Rzeczoznawcza ubezpieczyciela oszacuje, ile będzie kosztować naprawa. Szkoda może być likwidowana metodą warsztatową (fakturową) lub według kosztorysu. W pierwszym przypadku auto odstawiasz do warsztatu, który rozlicza się za wykonane prace z ubezpieczycielem. W drugim otrzymujesz wypłatę odszkodowania i sam organizujesz naprawę. Wysokość tego odszkodowania jest szacowana na podstawie opisu zdarzenia i dokumentacji zdjęciowej, przy wykorzystaniu systemów eksperckich. Środki trafiają na konto poszkodowanego, który podejmuje decyzje co do zakresu naprawy.

Czytaj również:

Jak mądrze budować historię ubezpieczeniową? Wskazówki dla młodych i tych już bardziej doświadczonych kierowców

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać