Pekao przejmuje Idea Bank

Bank Pekao S.A. w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. przejmie 3 stycznia 2021 r. (…) Idea Bank S.A. – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji Bizblog.pl.

Pekao wskazuje, że przejęcie ma ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Bank S.A. na sektor bankowy i zabezpieczyć środki jego klientów.

Alternatywny scenariusz upadłości (…) bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19.

– podał bank w komunikacie.

I dodał, że przejęcie Idea Banku i jego zobowiązań w ramach przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki finansowe klientów i zapewni im ciągłość obsługi.

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank S.A. są bezpieczne

– zapewnił bank.

Z tej ochrony wyłączone są przede wszystkim instrumenty oferowane podmioty GetBack i Lartiq (dawniej Trigon).

W ramach transakcji Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzielił Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank S.A.

– zapowiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A,

Na co mogą liczyć klienci przejmowanego banku? W grę wchodzi konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat, atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne oraz specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm.

Bizblog.pl poleca

Przejęcie Idea Banku bez wpływu na płynność Pekao

Szef Pekao wskazał, że struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć kapitały i płynność Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii.

Dla Pekao przejęcie Idei oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku bez wpływu na bilans banku.

Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao SA

– zapewniła spółka w komunikacie.

Pekao bankiem dla biznesu

Transakcja zwiększy skalę działalności Pekao o ok. 14,4 mld zł wg stanu na 31 sierpnia 2020 r., umacniając bank na drugiej pozycji w Polsce pod względem aktywów, pozwoli też na przyspieszenie wzrostu udziału w segmentach mikrofirm i MŚP.

Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Bank S.A.

– zaznaczyło Pekao w komunikacie.

Przymusową restrukturyzację Idea banku przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. Ustawa implementuje Dyrektywę Unii Europejskiej (UE) BRR z 2014 r., którą wprowadzono w reakcji na kryzys finansowy z 2008 r., by zapobiec niewypłacalności banków oraz minimalizować negatywne skutki ich upadłości dla klientów, sektora i całej gospodarki.