Do szkół wchodzi nowy przedmiot i nowa metoda nauczania. Nauczyciele czują się niepewnie

Od września 2023 r. w szkołach zamiast podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych, dzieci będą uczyły się biznesu i zarządzania. Ale to nie jedyna zmiana. Twórcy przedmiotu stawiają na pracę zespołową i metodę projektową, co wzbudza wiele kontrowersji wśród nauczycieli. Aby ułatwić im życie, Fundacje Zwolnieni z Teorii oraz Empiria i Wiedza wysyłają zestaw materiałów pt. „Narzędziownik nauczyciela przedmiotu biznes i zarządzanie”.

Agnieszka Dyńska, nauczycielka z 23-letnim doświadczeniem, uczy podstaw przedsiębiorczości w warszawskim liceum. Kiedy usłyszała, że od nowego roku szkolnego będzie wprowadzony przedmiot biznes i zarządzanie, zgłębiając nowy plan tego przedmiotu zauważyła, że zmiany nie dotyczą tylko nazwy, ale również pozwalają na nowy sposób prowadzenia zajęć.

Super, że młodzież będzie uczyć się o projektach i realizować je. Uważam, że nareszcie ktoś pomyślał i dodał obszar zarządzania projektem i projekt zespołowy – mówi Agnieszka Dyńska.

Z badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczą na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii wynika, że ponad 72 proc. nauczycieli widzi obawy , bo nowy przedmiot wymagać będzie od nich innego podejścia do prowadzenia przedmiotu tj. zarządzanie projektami i projekt zespołowy.

Bizblog.pl poleca

Agnieszka Dyńska potwierdza, że jeśli nauczyciele nie mieli do czynienia z zarządzaniem projektami, będą musieli się tego nauczyć.

Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że nie jest to nic trudnego, ponieważ to są życiowe kwestie, których doświadczamy na co dzień. Dodatkowo ta forma włącza młodzież do działania i dzięki temu angażuje ich w sposób naturalny, ucząc sensownych kompetencji – zauważa Agnieszka Dyńska.

Jak podkreśla, zarządzanie projektami i ich realizacja to świetna forma przekazywania wiedzy i ułatwienie dla nauczycieli.

Również z korzyścią dla ucznia, bo to nie sama sucha wiedza, ale praktyczne działanie – dodaje nauczycielka.

Nowy przedmiot w szkołach nauczy pracy zespołowej

Jak deklaruje Ministerstwo Edukacji, zakres kształcenia przedmiotu ma dotyczyć nie tylko zarządzania projektami, ale także ekonomii, finansów osobistych, funkcjonowania rynku pracy, socjologii, psychologii i prawa. W ramach przedmiotu uczniowie będą poznawać podstawowe kategorie, mechanizmy i procesy ekonomiczne oraz czynniki, które na nie wpływają.

Marcin Burszewski, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, wskazuje, że to co najbardziej wybrzmiewa z lektury ramy programowej to praca zespołowa realizowana przy długofalowym projekcie, czego dotychczas w wielu szkołach brakowało. A szkoda, bo potem w życiu dorosłym okazuje się, że ta umiejętność pracy z innymi, tłumaczenia im swoich racji, przekonywania czy negocjowania ma ogromne znaczenie.

Z mojej perspektywy wprowadzenie do podstawy programowej prawdziwej pracy projektowej uczniów to przełomowy moment dla polskiego systemu edukacji – ocenia Marcin Bruszewski.

Jak zauważa, obecnie nawet nagrody Nobla zdobywane są zespołowo, a nie w pojedynkę, więc ważne, aby młodzież uczyła się pracować w grupach już na etapie szkoły.

Do września tysiące nauczycieli mają przed sobą zadanie przygotowania nowych scenariuszy lekcji i programu nauczania uwzględniającego zupełnie nowe komponenty. Wiele z nich zadaje sobie pytanie, jak wspierać młodzież bez nadmiernej kontroli, jak zachęcić ich do pracy z kolegami i koleżankami czy jak radzić sobie z wyzwaniami w trakcie trwania projektu – dodaje,

Narzędziownik i szkolenia dla nauczycieli

Fundacje Empiria i Wiedza oraz Zwolnieni z Teorii wraz z partnerami: uczelniami, firmami i instytucją publiczną stworzyły dla nauczycieli nowego przedmiotu narzędziownik, który zawiera gotowe szkolenie online dla nauczycieli w formie e-learningu.

Jak twierdzą organizatorzy, w materiałach tych wiedza z zarządzania projektami uzupełniona jest o doświadczenia nauczycieli od lat wspierających uczniów w realizacji projektów. Znajdą się tam też praktyczne wskazówki pomocne w motywowaniu uczniów i radzeniu sobie w wyzwaniami zespołowymi.

Zuzanna Piasecka, prezeska Fundacji Empiria i Wiedza, zaznacza, że organizacje w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne, budują kapitał społeczny.

Programy fundacji wyrównują szanse edukacyjne, przygotowują do egzaminów, podnoszą umiejętności w dziedzinie matematyki, ekonomii i finansów, a także kształtują i rozwijają kompetencje społeczne. Dostarczając tak opracowane materiały do nauczycieli chcemy wyjść naprzeciw potrzebie wspierania rozwoju właśnie tych kompetencji – mówi Zuzanna Piasecka, prezes Fundacji Empiria i Wiedza.

Część materiałów narzędziownika jest już dostępna. Materiały i narzędzia są darmowe, a ich liczba jest ograniczona. Aby je otrzymać przed początkiem roku szkolnego wystarczy zarejestrować się do na stronie internetowej biz.zwzt.pl.

Materiały przetestowane w warunkach lekcyjnych przez nauczycieli z uczniami i program nauczania przedmiotu dopasowany do każdego rodzaju klasy będą dużym wsparciem dla nauczycieli i ogromnym zasobem dla uczniów w procesie wchodzenia w dorosłość i przygotowania się na studia – mówi dr hab. prof. Piotr Wachowiak z SGH.

Uczniowie nauczą się zespołowego zarządzania projektem

Nowy przedmiot według rozporządzenia ministra edukacji ma być odpowiedzią na zmienność i złożoność współczesnego świata, które stawiają szczególne wyzwania przed młodzieżą. Kompetencje takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność współpracy i komunikowania się z innymi mają pomóc sprostać tym wyzwaniom.

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie postaw, które pozwolą na aktywne działanie i odnoszenie sukcesów na różnych polach: biznesowym, prywatnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Plany tych zmian pozytywnie ocenia ekspert, Marcin Bruszewski.

Jak dodaje, najsensowniejszy ruch polega na zmianie techniki uczenia z trybu wykładniczego na pracę zespołową i realizację zadań metodą projektową. Z doświadczenia wiemy, że nic tak nie uczy, jak własne sukcesy i porażki. Widzą to tysiące młodych ludzi, którzy co roku realizują zespołowe projekty społeczne ze wsparciem naszej platformy internetowej, która krok po kroku prowadzi ich przez te doświadczenie.