Średnia krajowa to prawie 5500 zł. Bo firmy wypłaciły premie. Też dostaliście?

Epidemia na rynku pracy wciąż nie odpuszcza. Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku płace rosły wolniej niż miesiąc wcześniej, a zatrudnienie w ujęciu rocznym wciąż było na minusie.

W październiku 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (powyżej 9 osób – przyp. red.) było niższe o 1,0 proc. r/r i wyniosło 6318,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,7 proc. r/r i wyniosło 5458,88 zł

– podał GUS w czwartek.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku rok do roku wyniósł 4,7 proc., ale i tak był wolniejszy niż we wrześniu, gdy wyniósł 5,6 proc. r/r.

Bizblog.pl poleca

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym wzrosło w stosunku do września o 1,6 proc.

Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych

– wskazał GUS w komunikacie.

Gdzie płace wzrosły najbardziej?

Narastająco w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD.

Źródło: GUS

Najmniej o 0,4 proc. średnie płace zwiększyły się w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia”, a najwięcej 8,8 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”. Spadek o 3,0 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w tym czasie 4,5 proc.

Zatrudnienie spadło, ale mniej niż we wrześniu

W październiku 2020 r. obserwowano kolejne przyjęcia do pracy oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, co przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 proc. w porównaniu z wrześniem. We wrześniu wzrost miesięczny był wyższy i wyniósł 0,3 proc.

W porównaniu z październikiem 2019 r. przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 1,0 proc., ale jak zaznacza GUS – w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy spadek wyniósł 1,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w związku z epidemią od marca do maja przeciętne zatrudnienie miesiąc do miesiąca spadało, ale w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęło rosnąć. W październiku również, ale wyraźnie wolniej niż w poprzednich miesiącach

Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach

– zaznaczył GUS.