Porady

Jak wjechać do stolicy po utworzeniu SCT? Co z lotniskiem? Informacja dla ludzi spoza Warszawy

Porady 17.11.2023 40 interakcji
Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz 17.11.2023

Jak wjechać do stolicy po utworzeniu SCT? Co z lotniskiem? Informacja dla ludzi spoza Warszawy

Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz17.11.2023
40 interakcji Dołącz do dyskusji

Nie wszyscy mieszkają w Warszawie. Wiem, dziwne. Co muszą wiedzieć osoby, które będą chciały wjechać do tego miast, po utworzeniu strefy czystego transportu? To.

Mieszkańcy Warszawy pewnie mają już wszystko obcykane. Jakie ulice obejmie strefa, do kiedy muszą sprzedać swój samochód? Pewnie już to ogarnęli. Chociaż jak patrzę w raport z konsultacji społecznych w sprawie tworzenia SCT, to mam wrażenie, że nikogo to nie obchodzi, zainteresowanie bliskie zeru. Jest to ich miasto i im wszystko zostanie w końcu łopatologicznie rozrysowane i wyjaśnione. A co mają zrobić osoby, które odwiedzają stolicę służbowo lub prywatnie, a auto nie spełnia wymogów strefy? Zapytać się mnie, a jeszcze lepiej przeczytać ten tekst.

Od kiedy obowiązuje strefa czystego transportu w Warszawie?

Od 1 lipca 2024 r., taki jest plan.

Jakim autem nie wjadę do strefy czystego transportu w Warszawie?

To nie jest dokładnie tekst o tym, ale wymogi sprawdźcie na tej rozpisce.

Jadę na lotnisko do Warszawy, czy wjadę do SCT?

Wedle obecnego projektu strefy czystego transportu, nie ma potrzeby wjeżdżania do niej w drodze na lotnisko Chopina w Warszawie. Wprawdzie przy oglądaniu mapy można odnieść wrażenie, że strefa wchodzi na niektóre fragmenty obwodnicy i inne duże arterie, ale tak ma nie być. Granicą strefy jest na przykład Most gen. Grota-Roweckiego. Patrząc na mapę, może zdawać się nam, że nie można przez niego przejechać autem, które nie spełnia wymogów. Z obecnego projektu uchwały wynika, że granice strefy nie wchodzą do strefy, czyli tym mostem i innymi drogami stanowiącymi granice strefy, można przejechać gratem.

Problem pojawia się, gdy z któregoś kierunku obwodnica nie jest dostępna, czyli z północno-wschodniego. Jeśli ktoś był przyzwyczajony do jazdy mostem Łazienkowskim na lotnisko, musi się odzwyczaić, gdy ma nieodpowiedni samochód. Trasa Siekierkowska jest granicą strefy, jest więc dozwolona. Przynajmniej w chwili pisania tego tekstu.

Czy Centrum Zdrowia Dziecka leży w strefie czystego transportu?

Centrum na al. Dzieci Polskich jest poza strefą.

Szlabany na wjeździe do SCT?

Nie, będą tylko znaki.

Okazyjny wjazd do strefy w Warszawie?

Może zdarzyć się tak, że mimo posiadania zbyt starego pojazdu, zechcemy zjeść obiad na terenie strefy czystego transportu. Jest to możliwe. Każdy pojazd samochodowy może wjechać do strefy 4 razy w ciągu roku kalendarzowego.

A mogę zapłacić, żeby wjechać piąty raz?

Nie, w stolicy nie będzie możliwości kupowania sobie wjazdu.

Co robić, jeśli jeżdżę często do Warszawy?

Wyrobić sobie nalepkę i umieścić ją w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu, albo liczyć na to, że dane naszego pojazdu są właściwie identyfikowane w centralnej ewidencji pojazdów. Lepiej sprawdzić to wcześniej, żeby się nie okazało, że jest tam przypisana nieprawidłowa norma Euro.

Czy muszę mieć nalepkę?

Nie. Są przewidziane dwie formy identyfikacji pojazdów. Sprawdzanie danych w systemie lub ta nalepka. Nalepkę powinny mieć pojazdy, dla których przewidziano wyłączenia spod zakazu wjazdu do strefy.

Gdzie się załatwia nalepkę do Warszawy?

Jeszcze nie wiem dokładnie, na pewno zorganizuje to miasto. Przewidziana jest elektroniczna możliwość złożenia wniosku o nalepkę.

Ile kosztuje nalepka do Warszawy?

5 zł.

A z nalepką z innego miasta wjadę?

Tak, ale ona jest zbędna. Nalepki w Warszawie powinny mieć pojazdy wyłączone spod przepisów o utworzeniu strefy obowiązujących w tym mieście.

Czy mogę skorzystać z parkingów P+R?

Jeśli są w obrębie strefy, to nie. Wyjątek poczyniono dla dwóch parkingów. W projekcie uchwały umożliwiono wjazd na dwa takie parkingi:

Alej Jerozolimskich na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. ppłk. Mieczysława Sokołowskiego Grzymały , w celu umożliwienia dojazdu do dworca Warszawa Zachodnia wszystkim pojazdom;

3) ulicy Kłodawskiej na odcinku między ul. Włościaoską a wjazdem do parkingu P+R Metro Marymont, w celu umożliwienia dojazdu do parkingu P+R Metro Marymont wszystkim pojazdom.

Jadę na zlot starym autem, czy wjadę do strefy w Warszawie?

Stare auto to pojemne pojęcie. Uchwała mocno precyzuje, jakie stare auta mogą wjechać do strefy:

Pojazdy samochodowe historyczne rozumiane zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1123, 1394 i 1723). Dla pojazdów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c. ww. ustawy, przedstawia się kopię opinii rzeczoznawcy znajdującego się na liście rzeczoznawców samochodowych prowadzonej przez ministra właściwego ds. transportu zgodnie z art. 79 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Jeśli ktoś będzie chciał uzyskać nalepkę na swój historyczny pojazd, będzie musiał przedłożyć opinię rzeczoznawcy.

Motocyklem wjadę do strefy w Warszawie?

Tak. Motocykle są wyłączone spod tych przepisów.

A co z osobami niepełnosprawnymi?

Z zakazu wjazdu do strefy jest też wyłączone pojazdy, wskazane przez osoby, dla których wydano europejską kartę parkingową.

A jeśli mam rozłożyć barierki, bo obsługuję koncert?

Jest furtka dla osób, które przyjeżdżają tam w ściśle określonym, służbowym celu. Wjadą też pojazdy, które biorą udział lub są wykorzystywane w:

zgromadzeniu organizowanym stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1389),

wydarzeniu kulturalnym – zgłoszone zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez organizatora, na czas jego trwania oraz na maksymalnie jeden dzień przed i po planowanym zgromadzeniu albo wydarzeniu, nie więcej niż 10 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wygląda na to, że kierowcy spoza stolicy dadzą radę żyć z warszawską strefą czystego transportu. Nie blokuje ona dojazdu na lotnisko, nie dotyczy też centrum zdrowia dziecka. Jest możliwość okazjonalnego, albo służbowego wjazdu, ściśle określonego rodzaju. Problem będą mieli ci, którzy często podróże do stolicy realizują leciwym samochodem z silnikiem wysokoprężnym. Ale to właśnie o to chodzi, żeby mieli problem. To tak ma być.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać