Lokowanie produktu

Nowa Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024

Lokowanie produktu 26.03.2021 0 interakcji
Autoblog
Autoblog 26.03.2021

Nowa Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024

Autoblog
Autoblog26.03.2021
0 interakcji Dołącz do dyskusji
Advertisement

Duży wzrost na wszystkich kluczowych rynkach, rekordowe wyniki przy wysokiej wypłacalności i rentowności oraz regularnej dywidendzie, nowa oferta kompleksowych usług, pozycja lidera zielonej transformacji na rynku finansowym w Polsce – to najważniejsze cele wskazane w nowej Strategii Grupy PZU na najbliższe cztery lata, przedstawionej 25 marca br.

Nasza oferta będzie najlepszą odpowiedzią na wszystkie najważniejsze potrzeby bardzo wymagających dziś klientów, na każdym etapie ich życia prywatnego i zawodowego. Istotne korzyści dla nich i naszych akcjonariuszy wypracujemy w sposób zrównoważony, stabilny i odpowiedzialny społecznie i ekologicznie – zapowiada dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA. 

Szybki i bezpieczny wzrost

Model biznesowy Grupy PZU okazał się bardzo odporny na kryzys wywołany przez COVID-19, o czym świadczą wyniki osiągnięte w roku 2020. W najbliższych latach zamierzamy skorzystać z istotnego odbicia gospodarczego, spodziewanego po wyhamowaniu pandemii. Dziś, średnio co trzecia złotówka wydawana w naszym kraju na polisy majątkowe i życiowe trafia do Grupy PZU. Jako lider rynku ubezpieczeń życiowych i majątkowych chcemy dalej rosnąć i zwiększyć składkę przypisaną brutto do 26 mld zł w 2024 r., czyli o blisko 10 proc. w porównaniu do minionego roku. Warto odnotować, że szybki wzrost zakłada m.in. nasze TUW PZUW, numer jeden na rynku ubezpieczeń wzajemnych, które  ma ambicję zwiększenia przypisu składki brutto w tym okresie o ok. 62 proc. – do 1 mld zł. 

Biorąc pod uwagę znacznie zwiększone przez pandemię potrzeby Polaków w zakresie bezpieczeństwa medycznego i finansowego, Grupa PZU zapowiada bardzo dynamiczny rozwój na rynkach prywatnej opieki zdrowotnej i inwestycyjnym. W ciągu czterech lat PZU Zdrowie ma zwiększyć przychody o prawie 80 proc. – do 1,7 mld zł, przeistaczając się w kompleksowego doradcę klienta i dostawcę pełnego zakresu usług związanych ze zdrowym trybem życia, opieką medyczną i leczeniem. Aktywa zarządzane przez Grupę, głównie TFI PZU, mają wzrosnąć do 60 mld zł, czyli o blisko 82 proc. Planujemy skupić się zwłaszcza na produktach regularnego oszczędzania oraz pasywnych, minimalizując ryzyko i koszty po stronie klientów. 

Najważniejsze, że te wzrosty osiągniemy przy zachowaniu bardzo bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 200 proc. oraz znacznie zwiększając rentowność naszego biznesu. W całym okresie wskazanym w Strategii zwrot z kapitału wzrośnie o 6,5 pkt. proc. – do 17,4 proc. w roku 2024 – podkreśla Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Grupy. Między innymi dzięki temu, docelowo w roku 2024 planowany zysk netto Grupy PZU wzrośnie o blisko 79 proc. w porównaniu do roku 2020 – do poziomu 3,4 mld zł, najwyższego od czasu rozpoczęcia notowań akcji PZU SA na GPW w Warszawie. Chcemy być atrakcyjni dla akcjonariuszy i należycie zadbać o ich interes, dlatego będziemy regularnie dzielić się z nimi zyskiem. Zgodnie ze Strategią, corocznie na wypłatę dywidendy przeznaczymy od minimum 50 proc. do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU. Ewentualne pozostawienie części zysku będzie warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym (do 20 proc.) lub fuzjami i przejęciami wynikającymi ze Strategii (do 30 proc.). 

Zielony lider i przewodnik

Nowy i mocno zaznaczony w Strategii obszar to ESG (środowisko – environment, społeczna odpowiedzialność – social responsibility i ład korporacyjny – corporate governance). Priorytetem dla całej Grupy i miarą jej sukcesu będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Wiemy jak istotne dla teraźniejszości i przyszłości zjawiska rozgrywają się dziś w tle pandemii – od zmian klimatu przez starzenie się społeczeństw po zawrotne tempo rewolucji technologicznej. Dlatego czynniki ESG wdrażamy bardzo szeroko: w sposobie funkcjonowania samej Grupy, oferowanych przez nas produktach, relacjach z otoczeniem. 

Zaczęliśmy od siebie, podejmując już wcześniej starania o ograniczenie własnej emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Jednym z największych jej źródeł w naszym przypadku jest energia elektryczna, dlatego PZU SA i PZU Życie SA zdecydowały o zakupie jej większości ze źródeł odnawialnych. Do 2024 staniemy się neutralni klimatycznie, czyli będziemy zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE, redukując odpowiednio pozostałe emisje własne, a tam gdzie będzie to niemożliwe – będziemy je rekompensować. Ograniczymy przy tym zużycie innych zasobów w bieżącej działalności: wody, papieru, paliw. W dalszej perspektywie, do roku 2030, chcemy jeszcze mocniej zmniejszyć własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpocząć redukcję emisji w całym w łańcuchu współpracujących z nami podmiotów. Chcemy, aby do roku 2040 neutralni klimatycznie stali się nasi dostawcy i inni partnerzy, a do roku 2050 również nasi klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. 

Jako odpowiedzialny lider chcemy pomagać przedsiębiorstwom dostosowującym się do niskoemisyjnej gospodarki. Naszym celem jest, aby w ciągu czterech lat co najmniej 55 proc. największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych PZU zostało poddanych analizie pod kątem czynników ESG. Będziemy ich zachęcać do wypracowania planów dojścia do neutralności klimatycznej i redukowania śladu węglowego.

Poprzez własny dobry przykład oraz ofertę chcemy stać się promotorem zielonej transformacji wśród naszych kontrahentów, klientów i partnerów społecznych. Będziemy dla nich przewodnikiem w skutecznym i bezpiecznym przeprowadzeniu tej wielkiej zmiany – wyjaśnia prezes PZU SA. Elementem tego będzie odpowiednia oferta ubezpieczeniowa, wspierająca m.in. niskoemisyjny transport, przyjazne środowisku instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe i wielkie elektrownie wiatrowe, a także usługi doradcze i audyty dla klientów przeprowadzających dekarbonizację. W okresie realizacji Strategii o 500 mln zł zwiększymy zaangażowanie Grupy PZU w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną, w tym farmy wiatrowe. Rozszerzymy ofertę naszych funduszy inwestycyjnych o te oparte na ESG, opracujemy też długofalową strategię rozwoju zrównoważonego portfela, konsekwentnie zwiększając nasze inwestycje w zielone sektory. 

Nowoczesne ekosystemy produktowo-usługowe  

Jak podkreślono podczas konferencji online prezentującej nową Strategię, Grupa PZU chce być dostawcą całościowych rozwiązań, które pomogą klientom prowadzić zdrowe życie i zrównoważony biznes, zapewnią opiekę medyczną rodzinie lub pracownikom, ochronią majątek i pomogą go pomnażać, dadzą poczucie stabilizacji i należytego zadbania o bliskich bez względu na to, co przyniesie przyszłość. Przykładem takiego „ekosystemu” jest obszar zdrowia, w ramach którego zaproponujemy usługi z zakresu od zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej, przez ofertę badań profilaktycznych, po pełną opiekę medyczną – w formie ubezpieczeń, abonamentów lub jednorazowych płatnych świadczeń. Będziemy doskonalić telekonsultacje i zdalne monitorowanie stanu pacjentów oraz leczenie domowe, zapewniając zarazem wszystkim chętnym szybki dostęp bezpośredni do lekarzy w stale rozwijanej i integrowanej sieci własnych placówek PZU Zdrowie.

Mając świadomość zmian demograficznych i ich znaczenia, przygotujemy wyjątkową propozycję dla seniorów. Będzie ona obejmowała: ubezpieczenia odpowiadające ich oczekiwaniom co do zakresu oraz kanałów sprzedaży i obsługi, usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zdalnej opieki w domu i leczenia sanatoryjnego, specjalne, bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, a także pakiet usług wspierających seniorów w codziennym życiu i aktywnościach wspólnotowych – od pomocy w dojeździe do lekarza, dostarczeniu leków, zorganizowaniu fizjoterapii, po naprawy domowe czy uczestnictwo w zajęciach sportowych i kursach. 

Wkrótce stworzymy też zintegrowany ekosystem pozapłacowych benefitów pracowniczych, atrakcyjny zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Znajdą się w nim m.in. pakiety ubezpieczeniowe i zdrowotne, karty i abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, łatwe i dogodne pożyczki z PZU Cash, poszerzone w przyszłości o produkty hipoteczne, system zniżek zakupowych u partnerów. 

Innym przykładem kompleksowego podejścia, które odciąża i wspiera obecnych i przyszłych klientów, będzie nasza nowa platforma dla kierowców. W jednym miejscu uzyskają oni: wsparcie przy zakupie i finansowaniu albo sprzedaży samochodu, jego ubezpieczeniu, serwisowaniu, wyborze warsztatu i przeprowadzeniu koniecznych napraw, pomoc w razie awarii albo wypadku, pomoc prawną.  

Jednocześnie utrzymamy skuteczny model uzupełniających się marek, produktów i kanałów dystrybucji w ofercie dla kierowców. Planujemy ponad 22-procentowy wzrost składki przypisanej brutto Link4, do 1,3 mld zł w roku 2024. Udział Link4 w krajowym rynku komunikacyjnego OC wzrośnie do ponad 6 proc., a w całym rynku majątkowym – do ok. 3 proc. 

Nie rezygnujemy też z rozwijania wysoce wyspecjalizowanych programów dla klientów korporacyjnych, jak choćby „Bezpieczny majątek”, w ramach którego PZU LAB zapewni przedsiębiorcom doradztwo i rozwiązania technologiczne ograniczające ryzyko wystąpienia lub zmniejszające rozmiar szkód (np. pożaru zakładu). 

Siła synergii

Realizując Strategię 2021-2024 w pełni wykorzystamy potencjał wynikający z synergii podmiotów Grupy PZU, zwłaszcza we współpracy z Bankiem Pekao SA i Alior Bankiem SA. Rozszerzymy ofertę ubezpieczeń sprzedawanych w bankach, powiązanych z ich produktami oraz samodzielnych, m.in. polis komunikacyjnych, zdrowotnych, podróżnych. Wypełniliśmy wcześniejszą obietnicę osiągnięcia 1 mld zł przychodów ze współpracy z ww. bankami z Grupy PZU. Obecna Strategia zakłada, że do 2024 r. skumulowana składka przypisana brutto ze współpracy z Pekao i Aliorem wzrośnie o 200 proc. – do ok. 3 mld zł. Z kolei produkty bankowe będą integralnym elementem ekosystemów tworzonych dla klientów filaru ubezpieczeniowego i oferowanych we wszystkich kanałach dystrybucji PZU. W ramach assurbanking rozwijane będą też nowe rozwiązania, jak wspomniana oferta finansowych benefitów Cash, system szybkiej wypłaty odszkodowań BLIK-iem na telefon itp.

Przewidujemy, że po trudnym, naznaczonym pandemią roku 2020, nowymi regulacjami sektorowymi, historycznie niskimi stopami procentowymi i tym samym spadkiem przychodów odsetkowych, a także odpisami z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w okresie Strategii sytuacja banków znacznie się poprawi. Rentowność ich działalności własnej wzrośnie, a kontrybucja Banku Pekao i Alior Banku  do wyniku netto całej Grupy PZU wzrośnie aż siedmiokrotnie – do 0,8 mld zł za cztery lata. 

Elastyczna sprzedaż i obsługa

Dziś, rynek klientów tworzą różne pokolenia – od wkraczającego w dorosłość cyfrowego „Pokolenia Z”, po coraz liczniejszych seniorów. Musimy być elastyczni, by dostosować się do oczekiwań i modelu ich aktywności życiowej, dlatego wdrożymy nową wizję projektowania produktów i ich dystrybucji. 

Grupa PZU już dziś chce rozwijać silną pozycję we wszystkich kanałach sprzedaży: ma ponad 400 oddziałów, 1500 biur agentów, współpracuje z wieloma multiagencjami, brokerami i 7 bankami, a także liderami rosnącego rynku e-handlu i dostawcami energii. W sumie w tej sieci pracuje ponad 70 tys. sprzedawców. Bardzo intensywnie rozwijamy kanał digital w postaci platformy mojePZU, z której korzysta już ponad 1,5 mln klientów. Wdrażając nową Strategię chcemy, żeby klient mógł dowolnie kształtować poszczególne etapy i przebieg całego procesu zakupu. Umożliwi mu to mnogość dostępnych kanałów dystrybucji i swoboda poruszania się między nimi. Na przykład – klient może otrzymać informację o produkcie podczas spotkania z agentem, poznać szczegóły i dodatkowe możliwości odwiedzając placówkę, zakup dokończyć internetowo poprzez mojePZU – albo zupełnie inaczej. 

– Chcemy przeznaczać corocznie 100 mln zł na inwestycje m.in. w cyfryzację, lepsze wykorzystanie ogromu wiedzy o kliencie, jaką pozyskujemy z różnych źródeł, wdrożenie zintegrowanego systemu CRM, głęboką analizę oczekiwań i poziomu zadowolenia klientów ze wszystkich kontaktów z nami – mówi Tomasz Kulik. Zapewni to klientom PZU najlepsze doświadczenie niezależnie od tego, z jakich kanałów kontaktu, zakupu czy obsługi skorzystają i na jakim etapie.

Pozostaniemy liderem branży we współpracy z innowacyjnymi start-upami i we wdrażaniu nowoczesnych technologii, które usprawniają działanie Grupy PZU, wspierają naszych pracowników i agentów, a klientom ułatwiają poruszanie się w złożonym świecie finansów. Chcemy m.in. znacząco zwiększyć udział obsługi szkód i realizacji świadczeń bez udziału człowieka po stronie PZU. Szerzej wykorzystamy sztuczną inteligencję (AI) i zrobotyzowane algorytmy do zautomatyzowania procesów np. oceny zakresu uszkodzeń, zaproponowania i wycenienia sposobu naprawy, wyszukiwania najlepszych dostawców danej usługi, odczytywania i weryfikacji informacji z różnych dokumentów, anonimizacji zdjęć i innych danych klientów, segregacji korespondencji elektronicznej. 

Prymat w regionie

Grupa PZU jest obecnie największym podmiotem ubezpieczeniowo-bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest obecna w 5 krajach i ma aktywa sięgające 380 mld zł, tj. większe od PKB dziesięciu spośród państw Unii Europejskiej. Mamy 22 mln unikalnych klientów w Polsce, gdzie jesteśmy niekwestionowanym numerem jeden rynku ubezpieczeniowego, wiceliderem na rynkach bankowym i inwestycyjnym, a także trzecim i najszybciej rozwijającym się graczem na rynku opieki zdrowotnej. W krótkim czasie zdobyliśmy też mocną pozycję w czołówce ubezpieczycieli na rynkach litewskim, łotewskim, estońskim i ukraińskim. Przyjęta Strategia zakłada, że w ciągu najbliższych lat utrzymamy co najmniej 8-procentowy udział składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w całym, rosnącym przypisie Grupy PZU. Chcemy zachować pozycję lidera ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie i wejść do pierwszej trójki w Estonii. Naszym celem jest też pozycja na podium w ubezpieczeniach życiowych na Litwie i Ukrainie. 

Będziemy monitorować rynki zagraniczne pod kątem potencjalnych akwizycji. Interesują nas perspektywiczne firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, działające przynajmniej w jednym z kluczowych dla Grupy PZU segmentów i należące do jego liderów w danym kraju. Nie wykluczamy też przejęć w Polsce, w tym atrakcyjnych z naszej perspektywy podmiotów z rynku funduszy inwestycyjnych.

Grupa PZU to już dziś historia sukcesu. Ale dla nas to dopiero punkt wyjścia. Realizacja Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 przeniesie nas na inny, wyższy poziom – biznesowy, technologiczny, społeczny, ekologiczny. Zapewnimy istotne korzyści naszym akcjonariuszom i całemu otoczeniu – podsumowuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA. 

pzu

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać