Lokowanie produktu

Wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia – jakie straty pokryje odszkodowanie z ubezpieczenia przy zderzeniu z dzikim zwierzęciem?

Lokowanie produktu 28.09.2023 0 interakcji
Autoblog
Autoblog 28.09.2023

Wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia – jakie straty pokryje odszkodowanie z ubezpieczenia przy zderzeniu z dzikim zwierzęciem?

Autoblog
Autoblog28.09.2023
0 interakcji Dołącz do dyskusji

Statystyki policyjne pokazują, że w całym 2022 roku funkcjonariusze odnotowali ponad 22 tys. zdarzeń polegających na zderzeniu pojazdu ze zwierzętami, głównie dziko żyjącymi. Co ciekawe, najczęściej do takich wypadków dochodzi na przełomie kwietnia i maja, a także jesienią – w październiku czy w listopadzie. Jeśli zdarzy Ci się takie zdarzenie z udziałem dzikiego zwierzęcia, to możesz uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia?

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – odszkodowanie po kolizji z ubezpieczenia OC czy AC

Zasadniczo każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, czyli polisą OC. Chroni ona kierowcę przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności za szkody spowodowane w mieniu lub na osobie danym pojazdem. To właściciel auta musi zadbać o ciągłość trwania ochrony.

Jak sprawdzić, ile będzie kosztować składka na OC i AC Twojego auta? Kalkulator OC AC po wpisaniu odpowiednich danych wyliczy cenę.

Jednak czy samo OC przyniesie odszkodowanie w razie zniszczenia czy uszkodzenia pojazdu po kolizji ze zwierzęciem? Niestety nie. Do tego potrzebne jest Ci ubezpieczenie autocasco (AC). Obejmuje ono różne ryzyka, do których należy zniszczenie samochodu przez gałąź spadającą z drzewa przy drodze czy w wyniku zderzenia ze zwierzęciem. Będziesz mógł więc uzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela w związku z poniesionymi szkodami w ramach zdarzenia, w którym uczestniczyło zwierzę.

Odszkodowanie za wypadek z udziałem zwierzyny leśnej – kiedy należy się odszkodowanie od zarządcy drogi?

Przy kolizji z dzikim zwierzęciem możesz mieć zniszczony lub uszkodzony samochód. W takiej sytuacji na podstawie sporządzonej na miejscu zdarzenia notatki policyjnej możesz ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych odpowiedzialność cywilną za ochronę kierowców przed dzikimi zwierzętami ponosi właśnie taki zarządca. Musi on stosować odpowiednie urządzenia i zabezpieczenia minimalizujące ryzyko wtargnięcia zwierzęcia na ulicę.

Jeśli zastosował je w Twoim przypadku, np. przy drodze znalazł się znak ostrzegający przed ryzykiem spotkania z dzikim zwierzęciem, bardzo trudno będzie Ci uzyskać od zarządcy odszkodowanie. W innym przypadku istnieją ku temu duże szanse.

Za szkody w aucie spowodowane zderzeniem ze zwierzęciem odpowiedzialność mogą ponosić również:

  •         nadleśnictwo,
  •         zarządca koła łowieckiego.

Na barkach kierującego pojazdem spoczywa jednak w takim przypadku obowiązek udowodnienia, że do kolizji doszło z winy nadleśnictwa czy koła łowieckiego.

Jak zminimalizować ryzyko kolizji z dzikim zwierzęciem?

Jak już wspominaliśmy, na polskich drogach często dochodzi do zderzenia ze zwierzęciem – dzikim czy udomowionym. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność przede wszystkim w obrębie terenów wiejskich i leśnych, gdzie prawdopodobieństwo wyjścia na ulicę psa, kota, a także jelenia czy łosia jest największe. Przy niektórych drogach zarządcy dróg zgodnie z ciążącym na nich zobowiązaniem ustawiają znaki ostrzegawcze A-18b: „Uwaga, dzikie zwierzęta”. W takich przypadkach kierowca powinien zdjąć nogę z gazu. Przy mniejszej prędkości istnieje większe prawdopodobieństwo, że nawet przy nagłym wtargnięciu zwierzęcia na drogę kierujący zdąży zahamować i nikomu nic się nie stanie.

Nie powinno się trąbić na dzikie zwierzę na drodze czy używać długich świateł, by je przestraszyć. Wielu kierowców ma taki odruch, by trąbić, ale takie zachowanie może wywołać odwrotny skutek. Najlepiej po zauważeniu zwierzęcia po prostu starać się zahamować na pasie ruchu, którym jedzie.

Jeśli widzisz z daleka, że drogę przebiegła jedna sarna, lepiej się zatrzymaj. Niewykluczone, że w ślad za nią pójdą kolejne.

Co zrobić, jeśli doszło do potrącenia zwierzęcia?

Pomimo zachowania ostrożności na drodze i dostosowania prędkości do warunków nie zawsze uda Ci się uniknąć potrącenia dzikiego zwierzęcia. Co wtedy? Kierowca powinien zachować się odpowiedzialnie i pod żadnym pozorem nie odjeżdżać z miejsca zdarzenia.

Na podstawie art. 25 ustawy o ochronie zwierząt masz obowiązek w takiej sytuacji powiadomić o kolizji z dzikim zwierzęciem odpowiednie służby – możesz po prostu zawiadomić policję lub straż miejską. Kierowca zobowiązany jest też do udzielenia, oczywiście w miarę swoich indywidualnych możliwości, stosownej pomocy. Po zawiadomieniu służb one już wezwą na wskazane przez Ciebie miejsce weterynarza. Powinieneś ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiednim odstępie od miejsca potrącenia oraz włączyć światła awaryjne w swoim pojeździe.

 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać