1. SPIDER'S WEB
  2. rozrywka
  3. Uncategorized

Alternatywna Wikipedia

Larry Sanger, jeden z założycieli Wikipedii, pracuje nad
bliźniaczym serwisem, który będzi się rządzić trochę innymi
prawami.

Citizendium, bo o nim mowa, powstanie w ciągu kilku tygodni. Jego nazwa pochodzi od "citizens' compendium of everything", czyli "obywatelskie kompendium wszystkiego". Jednym założeń jest usunięcie możliwości anonimowego edytowania artykułów. Ponadto nad poprawnością informacji będą czuwać eksperci.

Nowy serwis nie będzie powstawał od zera. Na starcie otrzyma wszystkie artykuły Wikipedii, Citizendium będzie więc początkowo jej mirrorem. Potem artykuły będą mogły być edytowane niezależnie. Przyjęto zasadę, że jeśli nastąpi modyfikacja w artykule znajdującym się na Wikipedii to zostanie ona wprowadzona także w Citizendium pod warunkiem, że artykuł na Citizendium nie był modyfikowany. Innymi słowy Citizendium będzie pobierać zaktualizowane wersje poszczególnych artykułów z Wikipedii o ile nie uzna, że posiada lepsze.

Podobnie jak Wikipedia Citizendium będzie projektem non-profit, działającym dzięki sponsorom, dotacjom i grantom.

źródło: dopreprogramy.pl