ZUS odrzucił twój wniosek o zwolnienie ze składek? Teraz masz szansę na zmianę tej decyzji

Wnioski części przedsiębiorców o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj zostaną ponownie rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z ich opłacania. Umożliwi to zmiana przepisów, którą właśnie przyjął Sejm. Dobra informacja jest taka, że jeśli spełniamy warunki do zmiany tej decyzji, nie musimy składać żadnego wniosku, wszystko z automatu załatwi ZUS.

Złożone do 30 czerwca wnioski zostaną jeszcze raz, tym razem pozytywnie rozpatrzone w dwóch przypadkach: gdy płatnicy posiadali nadpłatę oraz gdy dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, czyli za marzec, kwiecień i maj.

Bizblog.pl poleca

Gdy nowe przepisy wejdą w życie (na razie projekt trafił do Senatu), płatnicy ci nie będą musieli nic robić. Ich wnioski z urzędu, czyli bez składania dodatkowych wniosków czy jakichkolwiek podań zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS.

W związku z planowaną zmianą przepisów nie należy składać do ZUS-u wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia)

– podkreśla ZUS.

Jak wyjaśnia zakład, jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona automatycznie zaliczona na poczet przyszłych składek. Możemy też dostać zwrot tych środków, ale wymagać to będzie złożenia do ZUS-u odpowiedniego wniosku.

„O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty” – wskazuje zakład.

Zwolnienie ze składek będzie oczywiście odbywać na standardowych zasadach. Całkowite zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Jeśli przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób, to uzyska umorzenie w wysokości 50 proc. składek.