Spada udział przemysłu w polskim PKB. Dynamika zatrudnienia też leci w dół

ADP Polska prezentuje raport „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q2 2019”. Po jego lekturze zbyt dużo powodów do uśmiecha nie ma. Przemysł i pracodawcy z kwartału na kwartał muszą mierzyć się z coraz większymi wyzwaniami.

Do ostatnio kiepskich wyników gospodarczych dołączają również niezbyt optymistyczne dane dotyczące zatrudnienia.

Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów – wskazuje przyczyny kłopotów Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Przemysł z coraz mniejszym znaczeniem dla PKB.

Z przedstawionego raportu wynika, co potwierdzają także dane GUS i Eurostatu, że ostatnie dwa lata minęły pod znakiem spadku udziału przemysłu w polskim PKB. Jeszcze w 2016 r. było to 23,4 proc., a już rok temu tylko 22,4 proc. Można to także zaobserwować badając rynek pracy.

Jak wskazuje ADP Polska w drugim kwartale 2019 r. to firmy usługowe wykazywały się większą dynamiką wzrostu zatrudnienia (o 0,65 punktów procentowych) od tych przemysłowych. Największy wzrost w tym względzie odnotowały firmy zatrudniające nie więcej niż 500 pracowników (+8,3 proc. w porównaniu do II kw. 2018 r.).

Jak wynika z najnowszych badań GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach, m.in. w produkcji odzieży i metali. Wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja jest największa od sierpnia 2012 r. Mamy zatem pierwsze symptomy, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na sytuację u zachodniego sąsiada prawdopodobnie dobiega końca. Zweryfikują to ostatecznie najbliższe dwa kwartały – komentuje Anna Barbachowska. 

Zatrudnienie na przestrzeni lat.

Zatrudnienie niby mniejsze, ale jednak spada.

Wg autorów raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q2 2019” innowacyjne firmy zatrudniły o 5,43 proc. więcej osób iż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to jednak spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 p.p. w porównaniu do ubiegłego kwartału. To i tak lepsze dane niż te dotyczące całego rynku. W drugim kwartale zatrudnienie zwiększyło się tylko o 2,7 proc., co stanowi spadek o 0,4 punktu proc. w porównaniu do I kw. 2019 r.

Jako jeden z głównych przyczyn takiej sytuacji ADP Polska wskazuje w swoim raporcie na rekordową od 1990 stopę bezrobocia, która w czerwcu wyniosła jedynie 5,3 proc. Za tym zaś stoi i początek prac sezonowych i aktywizacja permanentnie bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. Wg specjalistów w najbliższych miesiącach pracodawcy będą raczej koncentrowali się na utrzymaniu obecnego zatrudnienia niż przyjmowaniu nowych pracowników.