Zasiłek opiekuńczy może zostać wydłużony na wakacje. Rząd jeszcze nie podjął decyzji

Ze żłobków, przedszkoli i szkolnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych korzysta wciąż stosunkowo niewielu rodziców, choć w większości wrócili do pracy po odmrożeniu polskiej gospodarki. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze są wypłacane do 28 czerwca, ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie wyklucza, że zostanie to przedłużone

Mamy jeszcze dwa tygodnie do końca czerwca i będziemy odpowiednio wcześniej informować

– powiedziała minister Marlena Maląg po debacie w Centralnym Domu Technologii.

Bizblog.pl poleca

Ostatecznych terminów zakończenia wypłat dodatkowych zasiłków opiekuńczych było już tyle, że chyba nikogo nie powinno dziwić, że rząd bierze pod uwagę, by zrobić to po raz kolejny. Wchodzimy jednak w okres wakacyjny, co oznaczać może, że warunki przyznawania pieniędzy faktycznie zostaną zreformowane.

Zasiłek opiekuńczy w wakacje

Od 6 maja zielone światło do funkcjonowania dostały żłobki oraz przedszkola. Wciąż jednak nie wszystkie zostały otwarte. Według MEN-u jedynie 10 proc. rodziców skorzystało z możliwości wysłania swoich dzieci do przedszkoli.

Z kolei od 25 maja w szkołach odbywają się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci z klas I-III. Także i w tej sytuacji frekwencja okazała się niewielka.

Opiekunowie nie decydują się na oddanie swoich pociech do żłobka, przedszkola i mają do tego prawo. W takim wypadku przysługuje im zasiłek opiekuńczy.

Istnieje możliwość przedłużenia tego zasiłku, ale wchodzimy w okres letni, gdy w sytuacji niezwiązanej z kryzysem czy pandemią rodzice też zabezpieczają ten czas swoim dzieciom. Warto to rozważyć

– powiedziała Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że jej resort będzie się przyglądał, jak będą funkcjonowały dyżury w żłobkach, przedszkolach. „Będziemy wtedy podejmować decyzję” – oznajmiła.

Dla każdego, czy nie tym razem?

Nie ma jednak jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej zmiany kryteriów przyznawania zasiłku. Ustawa na ten moment przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu Covid-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania Covid-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.