Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 lipca. Pewnie już po raz ostatni

Do 26 lipca 2020 r., czyli o kolejne dwa tygodnie został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z epidemią COVID-19. Taką zapowiedź już w zeszłym tygodniu złożyła minister rodziny, ale odpowiednie przepisy weszły w życie dopiero dzisiaj. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym w ZUS-ie rodzicom dzieci do 8 lat, którym nie są w stanie zapewnić opieki, a żłobek, klub malucha, przedszkole, czy szkoła, do których dzieciaki były posyłane, są zamknięte z powodu koronawirusa.

Bizblog.pl poleca

Dotychczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał od 25 maja do 12 lipca, ale właśnie został wydłużony do 26 lipca.

Jak przypomina ZUS, jeśli przed 24 czerwca, czyli przed wejściem w życie ustawy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym rodzic wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, to wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 (bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego) złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS-ie (w przypadku przedsiębiorców) albo u płatnika składek (czyli u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy są oczywiście takie same jak dotychczas. Wystarczy złożyć w ZUS-ie lub u swojego płatnika składek oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, ponieważ to oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dobra wiadomość jest taka, że nie ma wyznaczonego terminu złożenia oświadczenia i można je złożyć w dowolnym momencie, ale – jak podkreśla ZUS – trzeba je złożyć, bo bez dopełnienia tej formalności zasiłek nie zostanie wypłacony.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, bo na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego albo urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.