2500 zł zasiłku dla tracących pracę przez koronawirusa. To więcej na rękę niż za pracę za minimalną

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie oraz wprowadzenie dodatkowej zapomogi 1300 zł na trzy miesiące dla tracących pracę przez koronawirusa zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. To jednak kwoty brutto – „na rękę” to około 2150 zł, czyli i tak dużo więcej niż w przypadku osób pracujących za minimalne wynagrodzenie.

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do poziomu 1200 zł. Dodatkowa osłona solidarnościowa, zasiłek trzymiesięczny w wysokości 1300 zł będzie wypłacany osobom, które teraz tracą pracę

– ogłosił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Bizblog.pl poleca

Choć premier tego nie zaznaczył, 1200 zł to kwota brutto. Kwota netto zasiłku, czyli wysokość przelewu na konto bezrobotnego wyniesie 1033,50 zł. Dodatkowa zapomoga to z kolei 1119,62 netto. W ten sposób z 2500 zł netto robi się nieco mniej atrakcyjne 2153,12 netto.

To i tak znacznie więcej, niż na rękę zarobią osoby pracujące na pełnym etacie przy stawce minimalnej 2600 zł brutto. Po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS zostaje kwota 1 920,62 netto.

Prezydent obiecał

Szef rządu dodał, że podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych to realizacja obietnicy złożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zaznaczmy, że propozycja prezydenta zakładała łącznie 2500 zł, ale w nieco innych proporcjach. Podstawowy zasiłek miał wynosić 1300 zł, a dodatkowe świadczenie koronawirusowe – 1200 zł.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych miał szansę wzrosnąć nawet do 1800 zł brutto (1550,25 zł netto), ale Sejm w czwartek wieczorem odrzucił zakładającą to poprawkę Senatu. Wyższa izba parlamentu chciała też między innymi przyznania zasiłku także tym, którzy pracowali za granicą.

Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył, że jeśli propozycja prezydenta wejdzie w życie, to Polska będzie najhojniejszym pod względem wysokości zasiłków dla bezrobotnych krajem spośród państw OECD. Eksperci założyli, że osoby o niskich zarobkach to ci, którzy zarabiają 67 proc. średniej krajowej. Świadczenie na poziomie 2500 zł to aż 107 proc. tak zdefiniowanych niskich zarobków.

Obecne kwoty zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych według obecnych reguł to 861,40 zł brutto (741,87 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące, o ile staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Po trzymiesięcznym okresie zasiłek spada do 676,40 zł brutto (592,52 zł netto).

Jeśli staż pracy jest mniejszy niż 5 lat, to zwolnionemu pracownikowi przysługuje zasiłek wynoszący 80 proc. kwoty bazowej – to odpowiednio 689,12 zł (603,17 zł netto) i 541,12 zł (483,49 zł netto).

W przypadku pracowników, którzy mają staż przekraczający 20 lat, zasiłek wynosi początkowo 1033,68 zł (880,67 zł netto), a potem 811,68 zł (701,65 zł netto).