UOKiK sprawdza wakacje kredytowe. BNP i Santander wydają oświadczenia

UOKiK wziął pod lupę wakacje kredytowe. Sprawdza warunki, na jakich są one przyznawane i czy konsumenci będą faktycznie bezpieczni po skorzystaniu z nich. Po zwróceniu uwagi na aneksy akceptowane przy zawieraniu umów Santander i BNP Paribas odpowiadają zarzuty. Odraczanie rat kredytów ma być jedynie ułatwieniem dla ludzi w trudnych czasach pandemii – tłumaczą.

Szef UOKIK-u Tomasz Chróstny postanowił na początku kwietnia uważnie przyjrzeć się wakacjom kredytowym udzielanym Polakom przez banki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym czasie sprawdzał, czy aneksy zawierane przy okazji odraczania rat kredytowych nie szkodzą kredytobiorcom bardziej, niż im pomagają.

Pandemia i niepewna sytuacja gospodarcza sprawiają, że przełożenie na później konieczności opłacania kredytów jest dla klientów banków bardzo kuszącą opcją, a zatem i dobrą okazją do różnego rodzaju nadużyć.

Bizblog.pl poleca

Podejrzane aneksy

UOKiK weryfikuje prawidłowość naliczania i informowania o kosztach wakacji oraz zasadach reklamacji.

Wątpliwości wzbudziły aneksy zawierane do skorzystania z wakacji kredytowych. W zamian za nie trzeba było potwierdzić ustaloną przez bank wysokość salda kredytu. Mogłoby to utrudniać sądowe batalie z bankiem tym osobom, które ewentualnie zażądałyby w przyszłości rozliczenia kredytu z bankiem w przypadku np. jego nieważności.

Zdaniem UOKiK wymusza to na kredytobiorcy złożenie oświadczenia, które nie ma związku z odroczeniem spłaty kredytu. Konsekwencją jego mogłoby być za to m.in. wykorzystanie aneksu do stwierdzenia o przedawnieniu roszczeń.

Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas – na które zostały doniesione skargi w tym temacie – zadeklarowały, że nie będą interpretować tych dokumentów jako uznanie przez klientów zadłużenia.

Santander po rozmowie z UOKiK wycofał się z zawartych już aneksów. Z przyszłych postanowień oświadczenia usunięto.

Naszym nadrzędnym celem jest wsłuchiwanie się w Państwa głos, dlatego odstąpiliśmy od pobierania oświadczenia, które wzbudziło niepokój klientów.

– napisał Santander

BNP Paribas wydał oświadczenie dotyczące interpretacji zawartych aneksów, a także doprecyzował treść nowych porozumień.

Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że porozumienia nie zawierają i nie zawierały żadnych dorozumianych oświadczeń woli, w tym w szczególności bank nie oczekuje i nie oczekiwał od klienta składania oświadczenia o uznaniu salda czy zrzeczeniu się roszczeń związanych z zawartą umową kredytu. Umożliwiając zawieranie porozumień o odroczeniu spłaty rat w formie telefonicznej, bank miał na celu umożliwienie dostępu do odroczenia płatności szerokiemu gronu klientów, w sposób który nie naraża klientów na skutki panującej epidemii

– komentował BNP Paribas

To nie koniec wątpliwości

Urząd w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego kontynuuje weryfikację zakresu informacji udzielanych przez banki osobom, które chcą skorzystać z wakacji kredytowych, a także warunki odstąpienia od aneksuWakacje kredytowe nie są rozwiązaniem darmowym, stąd konsument powinien dysponować pełną, rzetelną i jasną informacją o koszcie oraz konsekwencjach, jakie poniesie korzystając z nich

– napisał prezes Tomasz Chróstny.

Stąd też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypominał na stronie WWW o przysługujących klientom prawach:

  • Postanowienia wynikające z potwierdzenia salda zadłużenia mogą okazać się niedozwolone, a w rezultacie niewiążące.
  • Podpisanie aneksu nie zamyka drogi do kwestionowania umowy nawet jeśli w zapiskach znajduje się potwierdzenie salda kredytu wyliczonego przez bank.
  • Zawarcie aneksu nie oznacza indywidualnej zgody na postanowienia.
  • Na odstąpienie od aneksu dotyczącego umowy kredytowej konsument ma 14 dni. Wystarczy napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je do banku, bez konieczności osobistego zjawienia się w placówce.

UOKiK podpowiada klientom banków, by:

  • zapoznać się z treścią aneksu przed jego akceptacją,
  • przejrzeć harmonogram spłaty kredytu i wysokość rat po zawarciu umowy,
  • ustalić koszt wakacji kredytowych,
  • rozważyć, czy jest to opłacalne