Tarcza 5.0 już działa. Firmy mogą składać wnioski o dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS

Dostałeś już trzy razy świadczenie postojowe na działalność gospodarczą, ale teraz możesz dostać trzy kolejne, a na dokładkę zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące. Przedsiębiorcy z branży turystycznej i rozrywkowej od czwartku mogą przez PUE ZUS składać wnioski o pomoc w ramach tarczy 5.0.

Na pomoc w ramach tarczy 5.0 mogą liczyć przedsiębiorcy działający w sektorach, które zostały uznane za szczególnie doświadczone przez koronakryzys. Mało która firma z branży turystycznej, artystycznej, rozrywkowej, czy estradowej powróciła do względnej normalności, a często odczuwają całkowity zastój.

Bizblog.pl poleca

Zasady uzyskania nowej pomocy są zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzania działalności nawet w obrębie tej samej branży. Przykład? Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni działają w tej samej branży, ale obowiązują ich inne kryteria.

Tarcza 5.0 dla turystyki już działa. Czas na tarczę 6.0 dla branży fitness. Szybko

W przypadku niektórych branż pomoc można dostać drugi raz, czyli nawet wtedy, gdy skorzystaliśmy z poprzednich, wiosennych tarcz.

Zgodnie z zapowiedziami, we czwartek 15 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił odpowiednie wnioski elektroniczne na platformie PUE ZUS. Wystarczy się zalogować (na przykład za pomocą profilu zaufanego) i odszukać odpowiedni wniosek.

Świadczenie postojowe

Prawo do trzykrotnego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł będzie przysługiwało agentom turystycznym, którzy w CEIDG jako działalność przeważająca mają wpisany kod 79.11.A. Nowe firmy nie mają tu jednak czego szukać, bo działalność gospodarczą trzeba było prowadzić przed 1 kwietnia 2020 r.

Aby otrzymać postojowe, trzeba wykazać przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie można też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, czyli jeśli ktoś pracuje też na etacie i jest zgłoszony do ZUS-u, postojowego nie dostanie. Nie przeszkadza za to ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Postojowe przysługuje tylko tym agentom turystycznym, którzy dotąd nie otrzymali go trzykrotnie na zasadach ogólnych wraz z innymi firmami. Nowe świadczenie jest więc skierowane tylko do tych osób, które nie załapały się na poprzednie tarcze. Jeśli jednak ktoś dostał postojowe tylko raz lub dwa, może dostać „brakujące” świadczenia w tej rundzie.

Jak złożyć ten wniosek? W swoim panelu na PUE ZUS przechodzimy do sekcji „Płatnik” (w prawym, górnym rogu), a następnie po przeciwległej stronie ekranu klikamy „Dokumenty i wiadomości”. Teraz wybieramy „Dokumenty robocze” w menu po lewej stronie, a potem klikamy na dole przycisk „Utwórz nowy”. Na liście wniosków odszukujemy ten o symbolu RSP-DB, wypełniamy i wysyłamy, podpisując elektronicznie.

Wniosek RSP DB można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz, trzeba złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że sytuacja materialna przedsiębiorcy wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła.

Nieco inne zasady w przypadku postojowego obowiązują przewodników turystycznych, czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A. Oni także muszą wykazać przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19, ale dochodzą dwa nowe warunki.

Przewodnicy turystyczni dostaną teraz postojowe, jeśli zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 r., a ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Przewodnicy turystyczni, którzy są aktywni cały rok, obejdą się więc smakiem.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Aby dostać dodatkowe postojowe, przedsiębiorca ze ściśle określonych branż musi wykazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, uzyskał przychód niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Jeśli więc wniosek złożymy w październiku, nasz przychód we wrześniu 2020 r. musi być o co najmniej 75 proc. niższy niż we wrześniu 2019 r.

Aby skorzystać z tej pomocy, trzeba prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną jednym z poniższych kodów PKD (działalność przeważająca):

 • 49.39.Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A — działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z — działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A — działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jak złożyć ten wniosek? W swoim panelu na PUE ZUS przechodzimy do sekcji „Płatnik” (w prawym, górnym rogu), a następnie po przeciwległej stronie ekranu klikamy „Dokumenty i wiadomości”. Teraz wybieramy „Dokumenty robocze” w menu po lewej stronie, a potem klikamy na dole przycisk „Utwórz nowy”. Na liście wniosków odszukujemy ten o symbolu RSP-DD, wypełniamy i wysyłamy, podpisując elektronicznie.

We wniosku RSP-DD trzeba zaznaczyć, że występujemy o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie. Nie można wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyliśmy wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe.

A teraz najciekawsze: jak przypomina ZUS, kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, czyli 2080 lub 1 300 zł.

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy mogą zostać całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania wszystkich składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., jeśli wniosek złożą do końca listopada, a jako przeważającą działalność podali w CEIDG jeden z następujących kodów:

 • 49.39.Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A — działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A — działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z — działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z — działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A — działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jeśli chodzi o spadek przychodów, to obowiązują tu podobne zasady do tych, które zastosowano w przypadku dodatkowego postojowego. Przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, musi być niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Aby mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązkowych składek, przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. Jest jeszcze ważny warunek: deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne trzeba złożyć za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października. Co istotne, zwolnienie ze składek będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Jak złożyć ten wniosek? W swoim panelu na PUE ZUS przechodzimy do sekcji „Płatnik” (w prawym, górnym rogu), a następnie po przeciwległej stronie ekranu klikamy „Dokumenty i wiadomości”. Teraz wybieramy „Dokumenty robocze” w menu po lewej stronie, a potem klikamy na dole przycisk „Utwórz nowy”. Na liście wniosków odszukujemy ten o symbolu RDZ-B, wypełniamy i wysyłamy, podpisując elektronicznie.