2,5 mld zł dla średnich przedsiębiorstw. PARP zaczyna przyjmować wnioski

Już od dziś na stronie PARP-u można składać wnioski o pomoc dla średnich przedsiębiorstw. Na dodatkowe środki mogą liczyć firmy, których obroty spadły o 30 proc. z powodu koronawirusa. Do podziału jest 2,5 mld zł.

Firmy – niezależnie od wielkości – zmagają się z kryzysem wywołanym zerwaniem szlaków dostaw czy mniejszym popytem. Rząd przygotował dla nich bezzwrotną pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Ma ona pozwolić firmom na utrzymanie płynności finansowej w niepewnych czasach.

Bizblog.pl poleca

Tym razem pomoc Ministerstwa Rozwoju wycelowana jest w podmioty średniej wielkości, czyli zatrudniające pomiędzy 50 a 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro.

Dotacje na kapitał obrotowy

Przedsiębiorcy sami zadecydują, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki. Mają to być jednak wydatki związane z bieżącą działalnością: od elektryczności, przez wynajem lokalu, po zakup środków eksploatacyjnych.

2,5 mld zł to pomoc Unii Europejskiej. 80 proc. tej kwoty pochodzi z programu Inteligentny Rozwój; 500 mln zł to zaś pieniądze z programu Polska Wschodnia. Jak sama nazwa wskazuje, zostaną one rozdysponowane pomiędzy województwa ściany wschodniej.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z dotacji na kapitał obrotowy będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek dochodów co najmniej o 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., porównując ten spadek do poprzedniego miesiąca lub też analogicznego miesiąca ubiegłego roku

wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku konieczne jest również wykazanie, że firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej jeszcze przed koronawirusem, czyli na koniec 2019 roku. Wnioskodawcy nie powinni zalegać z podatkami i składkami, a także terminowo regulować zobowiązania wobec kontrahentów.

PARP sprawdzał będzie poziom zatrudnienia w firmie (w przeliczeniu na pełne etaty) i spadek obrotów gospodarczych. Obroty, począwszy od marca, porównać można do analogicznego okresu sprzed roku, albo do miesiąca poprzedzającego (przykładowo, luty 2020 kontra marzec 2020)

Można dostać blisko pół mln zł

Maksymalna kwota pomocy wynosi 429 827 zł.

Ta liczba to iloczyn okresu i liczby pracowników z uwzględnieniem stawki dla każdego poziomu zatrudnienia, odpowiednik liczby etatów. To, co tu istotne i zachęcające, to zerowy wkład własny. Nie przewidujemy innego wariantu dofinansowania tego konkursu niż 100 proc.

– wyjaśnia Arkadiusz Dewódzki, ekspert PARP.

Wniosek wypełnić można przez internet, a korespondencja ma się odbywać drogą elektroniczną. Należy się jednak spieszyć, bo kiedy środki zostaną wyczerpane, PARP nie będzie przyjmował nowych wniosków.