Tarcza finansowa PFR 2.0. Świetna wiadomość dla firm w sprawie kodów PKD

15 stycznia ruszy nabór wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej 2.0. Dzień wcześniej PFR opublikuje regulamin udzielania wypłat do 36 tys. zł na pracownika, ale już dziś wiadomo, kto się na tę pomoc załapie, a kto nie. Mamy świetną informację: w przeciwieństwie do tarczy z ZUS i urzędu pracy, w tym przypadku firmy nie musi mieć odpowiedniego kodu PKD jako głównej działalności – wystarczy, że odpowiednio wcześnie wpisała go w CEIDG lub KRS-ie.

Nowa tarcza PFR, która tuż przed Bożym Narodzeniem dostała zielone światło od Brukseli, zakłada całkowicie bezzwrotne dotacje dla firm najbardziej doświadczonych przez rządowe obostrzenia, o ile spełnione zostaną określone warunki.

Bizblog.pl poleca

Kwota subwencji w przeliczeniu na pracownika – w zależności od spadku obrotów – wyniesie 18 lub 36 tys. zł. W przypadku mikrofirm maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Wnioski będą składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej od 15 stycznia.

Największe kontrowersje w przypadku drugiej edycji tarczy PFR wzbudza ograniczenie pomocy do określonych branż. Firma musi mieć wpisany w CEIDG lub KRS jeden z 38 kodów PKD. Majstrowanie przy wpisach rejestrowych w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach na nic się zda – brany pod uwagę będzie stan aż w trzech punktach w czasie: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku i w dniu składania wniosku.

PFR został więc bardzo solidnie zabezpieczony przed wyłudzaniem subwencji przez przedsiębiorców, którzy specjalnie pod tarczę starali się dostosować kody PKD, ale powyżej opisany warunek będzie spełniony także wtedy, gdy w każdej z tych dat przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą objętą innym dopuszczającym kodem PKD.

W przypadku tarczy 6.0, która zakłada między innymi zwolnienie ze składek i postojowe z ZUS czy dotację 5 tys. zł z urzędu pracy, kluczowym – żeby nie powiedzieć: wykluczającym – warunkiem jest posiadanie „biorącego” kodu PKD we wpisie rejestrowym jako działalności przeważającej. Możemy działać we wszystkich branżach objętych pomocą z tarczy 6.0, ale jeśli jako główny kod PKD mamy wpisany jakiś spoza listy, zostaniemy z niczym.

Świetna informacja w przypadku tarczy PFR jest taka, że uprawniający do subwencji kod PKD nie musi być wpisany jako działalność przeważająca. Z opublikowanych przez PFR odpowiedzi na pytania dotyczące tarczy wynika, że wystarczy, że odpowiedni kod mamy we wpisie odpowiednio długo.

„Uwzględniane będą wszystkie kody ujawnione w CEIDG lub KRS. Na każdą z dat, na którą następuje badanie kodów PKD, przedsiębiorca może posiadać nawet inny kod, pod warunkiem, że znajduje się on na liście kodów PKD, które zostały dopuszczone Programem” – wyjaśnia PFR.


Inna dobra informacja jest taka, że lista kodów PKD kwalifikujących do tarczy PFR określonych w Programie może ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Kody PKD uprawniające do skorzystania z tarczy finansowej 2.0:

 • 49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z      Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;
 • 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 74.20.Z     Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A     Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B     Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B     Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D     Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z     Działalność muzeów;
 • 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; 
 • 93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.