Rząd przygotował nową tarczę antykryzysową. Firmy objęte obostrzeniami dostaną pomoc

Zwolnienie z ZUS-u, postojowe oraz dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców zapomniało już o czymś takim jak tarcza antykryzysowa, ale ona właśnie po cichu powraca. Rząd szykuje pomoc dla firm objętych obostrzeniami, ale dostaną ją tylko te firmy, które zostały zamknięte w 100 proc. Te, którym narzucono limit 30 proc. obłożenia miejsc, żadnej pomocy nie dostaną.

W wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź rozporządzenia, które przewiduje pomoc dla firm, które są poszkodowane wskutek pandemii COVID-19. Tytuł jest oczywiście mylący, bo nie jest tak, że pomoc dostaną wszystkie firmy, które są poszkodowane przez pandemię, lecz tylko te, które mają odpowiedni kod PKD i odnotowały odpowiedni spadek obrotów.

Pomoc jest przewidziana dla firm, które objęły najsurowsze obostrzenia, obowiązujące do 15 grudnia. Chodzi o przedsiębiorców prowadzących dyskoteki oraz kluby i inne miejsca, w których można tańczyć, oznaczonych kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A oraz 93.29.

To tego rodzaju firmy musiały zawiesić działalność w połowie grudnia, ale pozwolono im działać 31 grudnia i 1 stycznia. Czyli w noc sylwestrową będą mogły przyjąć gości, ale z limitem do 100 osób, do którego nie będą wliczane osoby zaszczepione, które postanowią się pozytywnie zweryfikować.

Bizblog.pl poleca

Konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności – pisze Marek Niedużak wiceminister rozwoju.

Resort Piotra Nowaka przewidział trzy formy pomocy dla zamkniętych dyskotek i klubów:

  • Pojedyncze świadczenie postojowe, które będzie przysługiwało danej firmie, o ile w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku zanotowała spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego. Na razie nie wiadomo, z jakim okresem będzie się porównywać przychody.
  • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj także musi wystąpić spadek obrotów o 40 proc.
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r.

Wiceminister rozwoju zaznacza, że w projekcie rozporządzenia utrzymano dotychczasowe rozwiązanie dotyczące momentu weryfikacji warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według kodów PKD. Ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. – wyjaśnia.

W rozporządzeniu nie ma ani słowa o firmach, które wprawdzie nadal mogą działać, ale z daleko idącymi ograniczeniami. Od 15 grudnia placówki gastronomiczne, hotele czy kina mogą pracować na maksymalnie 30 proc. obłożenia, a przyjęcie większej liczby klientów jest legalne tylko w sytuacji, gdy osoby wykraczające ponad limit dobrowolnie przedstawią certyfikat covidowy.