Tarcza 4.0 z poprawkami Senatu. Walka z wirusem z odliczeniem od podatku

Senat zagłosował za uchwaleniem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wraz z proponowanymi przez siebie poprawkami dotyczącymi restrukturyzacji kredytów, zwolnień z opłacania „janosikowego” i ulg dla podatników, którzy wspierają państwo w walce z koronawirusem. Dzisiaj okaże się, które zmiany zaproponowane przez senatorów zostaną wyrzucone przez posłów do kosza.

Fot. H. Pielas/Kancelaria Senatu

Za przyjęciem tarczy 4.0 wraz z poprawkami zagłosowało 91 senatorów, trzech wstrzymało się od głosu, tyle samo osób głosowało przeciwko. Jakie zmiany zaproponowała izba wyższa parlamentu?

Bizblog.pl poleca

Nagroda za pomoc w walce z epidemią

Senat chce, by podatnicy wspierający podmioty zajmujące się walką z epidemią mogły odliczyć sobie darowizny od podatku. Warunki? Pieniądze musiały zostać przekazane między 1 stycznia a 31 maja 2020 r. i trafić do organizacji „wykonujących działalność leczniczą”, Agencji Rezerw Materiałowych lub do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Dopłaty do kredytów tylko dla wybranych

Senatorowie uznali, że dopłaty do kredytów powinny być przyznawane tylko podmiotom, które nie mają zaległości w spłacie. Poprawki zakładają również przesunięcie terminu sporządzenia projektu rocznego planu finansowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania na rok 2021 z 15 czerwca na 30 września i przekłada termin jego zatwierdzenia z 31 lipca na 31 października. Fundusz ma zostać zlikwidowany z dniem przekazania środków do budżetu państwa.

Zmiany zaszły również w przepisach dot. restrukturyzacji kredytów. W ustawie pojawiły się rozwiązania dające wierzycielom dostęp do informacji, dzięki którym będą mogli ocenić propozycje układowe. Poprawki mają również zapewnić dłużnikom ochronę przed wierzycielami.

Odszkodowania dla emerytów

Senat wpisał do ustawy poprawki znoszące limity dotyczące odszkodowań odpraw i innych świadczeń związanych ze zwalnianiem z pracy osób powyżej 65 r. życia na podstawie specustawy Covid-19.

Za użytkowanie wieczyste zapłacimy później

Zmiany dotyczą również opłat za użytkowanie wieczyste ponoszonych przez przedsiębiorców. Tarcza 4.0 umożliwi zwolnienie z części opłat, a termin płatności za tegorocznej raty przesunie na 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z „janosikowego”

Dla samorządów jedną w ważniejszych poprawek okaże się zapewne zwolnienie z tzw. janosikowego, czyli świadczeń ponoszonych na rzecz biedniejszych gmin. Senat chce, by jednostki samorządu terytorialnego były zwolnione z tego obowiązku od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Przepis dotyczy wyłącznie miesięcy, w których samorządy zanotowały co najmniej 20 proc. spadek dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym