Tarcza antykryzysowa 3.0 już działa. Teraz więcej firm załapie się na pomoc ZUS-u

Rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. To zmiany w zakresie pomocy świadczonej przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, które już weszły w życie.

Od teraz przedsiębiorcy, którzy składają po raz pierwszy wniosek o postojowe, nie muszą już wykazywać się prowadzeniem działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku. Teraz wystarczy, że firmę założyli przed 1 kwietnia.

Bizblog.pl poleca

To świetna informacja dla wszystkich tych, którzy działalność rozpoczęli po 1 lutego i niemal od razu po starcie swojego biznesu zostali dotknięci obostrzeniami związanymi z walką z epidemią koronawirusa albo przynajmniej zanotowali z tego powodu spadek przychodów.

Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS.

Po ponad dwóch miesiącach od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS rozszerzono na przedsiębiorców, którzy z racji charakteru swojej działalności notują relatywnie wysokie przychody, co jednak nie musi się przekładać na wysokie dochody.

Przychód może być wyższy niż 15 681 zł

Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców zajmujących się handlem, którzy mają wysokie koszty wynikające z konieczności zakupu towaru. Nawet przy niewielkiej marży notują przychody wykraczające poza dotychczasowy limit 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Od teraz ze zwolnienia ze składek można skorzystać także po przekroczeniu tego progu, ale warunkiem jest wtedy zmieszczenie się z dochodem w kwocie 7000 zł.

ZUS zaznacza, że osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.

Ulga na start już nie wyklucza

W końcu naprawiono też rażący błąd, przez który z obowiązku opłacania składek nie zwolniono osób korzystających z ulgi na start. Od teraz tacy początkujący przedsiębiorcy także mogą tymczasowo nie płacić składek i obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Jeśli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza 15 681 zł (bez VAT), mają prawo do zwolnienia bez dodatkowych warunków. Jeśli jednak ich przychód przekroczył tę kwotę, to prawo do zwolnienia ze składek zachowają tylko wtedy, gdy ich a dochód nie przekroczył 7000 zł.

Co ważne, osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek, nawet gdyby składki te zostały już opłacone. W takiej sytuacji mogą zwrócić się do ZUS-u o zwrot tych środków, a jeśli tego nie zrobią, pieniądze te zostaną po prostu przeksięgowane na poczet przyszłych składek.

Ze zwolnienia w wysokości 100 proc. albo 50 proc. (dla firm, które zgłosiły do ZUS-u od 10 do 49 osób) należnych składek za marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych.

Premier bagatelizuje bezrobocie, ale od czerwca zasiłek będzie wyższy niż płaca minimalna