Jest nowe rozporządzenie MEN. Szkoły w ograniczonym trybie na razie do 7 czerwca

Opublikowano zapowiadane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół na czas pandemii koronawirusa. Teraz datą graniczną jest 7 czerwca. Podstawówki mają być stopniowo uruchamiane od 25 maja, a do szkół warunkowo mogą wrócić klasy 1-3.

W Polsce nadal utrzymuje się stan epidemii, dlatego resort edukacji zdecydował się na przedłużenie czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół – tak wynika z uzasadnienia dołączonego do opublikowanego rozporządzenia. Na jego mocy jednostki systemu oświaty będą działać na specjalnych zasadach do 7 czerwca. 

Bizblog.pl poleca

Jednocześnie przedstawiciele MEN podkreślają, że ze względu na stabilizacją liczby zakażeń, a przy tym coraz większą liczbę wyleczonych z COVID-19 – zdecydowano się na stopniowe uruchamianie podstawówek. 

Otwarte szkoły podstawowe od 25 maja

Jak zapowiadał wiceszef resortu edukacji Maciej Kopeć: od 25 maja szkoły podstawowe zaczną organizować zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla najmłodszych uczniów z klas I-III. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rodziców. Jeżeli ci zdecydują się pociechę dalej zostawić w domu – jak nakazuje to rozporządzenie MEN: dyrektor danej szkoły musi zadbać o realizację zajęć zdalnie, na odległość. 

Wcześniej, na stronie MEN, opublikowano wytyczne dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Nakładają m.in. obowiązek zorganizowania tak szkolnej przestrzeni, by na jednego ucznia przypadały co najmniej 4 m kw. A w jednej grupie uczniów nie może przebywać więcej niż 12 osób. 

Tego samego dnia, czyli 25 maja ruszą także konsultacje w szkołach podstawowych dla uczniów klas ósmych (od 1 czerwca dostępne dla wszystkich uczniów podstawówek i szkół ponadpodstawowych). W tym przypadku dyrektorzy podstawówek są zobligowani do zorganizowania harmonogramu takich konsultacji. W trybie zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. W miarę możliwości mają także nie angażować w te zajęcia nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

Najnowsze rozporządzenie resortu edukacji wyjaśnia również nieco sytuację uczniów z niepełnosprawnościami. Jak przekonuje MEN: w związku z licznymi apelami rodziców i organizacji pozarządowych umożliwiono takim uczniom w okresie od 18 maja do 7 czerwca bezpośrednie korzystanie ze wsparcia przez nauczycieli specjalistów. Brak takowego może bowiem zaprzepaścić dotychczas osiągnięte postępy. 

Możliwe staże uczniowskie i praktyki zawodowe

Dobra informacja także dla uczniów najwyższych klas szkół branżowych I stopnia oraz trzecich klas techników. Od 25 maja mogą odbywać staże uczniowskie lub praktyki zawodowe. Jednocześnie zaznaczono w rozporządzeniu MEN, że teoretyczne kształcenie zawodowe nadal będzie prowadzone zdalnie.

W przypadku najwyższych klas szkół policealnych możliwe staje się prowadzenie zajęć praktycznych. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni – wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Podobnie jest w przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu.