Bezrobotnych mamy mniej niż przed pandemią. Ale na zasiłki wydaliśmy o jedną czwartą więcej niż w 2020 r.

Od kilku miesięcy stopa bezrobocia powoli, ale cały czas się obniża. Ich liczba jest już niższa niż w lutym 2020 r. przed wybuchem pandemii. Mimo to zasiłki dla osób bez pracy pochłonęły od stycznia ponad 1,5 mld zł.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 5,5 proc., obniżając się miesiąc do miesiąca o 0,1 p.p., a rok do roku o 0,6 p.p. – podał GUS w czwartek. W urzędach pracy zarejestrowanych było 910,9 tys. bezrobotnych o 23,7 tys. (2,5 proc.) mniej niż we wrześniu, a rok do roku o 107,4 tys. (10,6 proc.).

Źródło: GUS

Najmniej bezrobotnych w Wielkopolsce, najwięcej na Mazurach

Kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych bez składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła w październiku 130,3 mln zł i była niższa niż przed miesiącem o 8,2 proc. W stosunku do października 2020 r. spadła jednak o 23,4 proc. Natomiast licząc od stycznia do października, bezrobotnym wypłacono 1571,3 mln zł – o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Bizblog.pl poleca

W urzędach pracy zarejestrowanych było w październiku 107 tys. nowych bezrobotnych mniej o 6,3 proc. niż miesiąc wcześniej oraz o 7,1 proc. niż przed rokiem. Z ewidencji skreślono 130,7 tys. osób, 6,8 proc. mniej niż we wrześniu, ale o 8,5 proc. więcej niż w październiku 2020 r.

W rozbiciu na województwa najniższą stopę bezrobocia po raz kolejny odnotowano w Wielkopolsce (3,2 proc.), najwyższą (8,6 proc.) w warmińsko-mazurskim.

Źródło: GUS

We wszystkich regionach odnotowano spadek i miesiąc do miesiąca (0,1-0,2 p.p.), i rok do roku. W tym drugim przypadku najbardziej obniżyła się stopa bezrobocia w warmińsko-mazurskim o 1,2 p.proc.

Źródło: GUS

Mniej bezrobotnych niż przed pandemią

Czwartkowe dane GUS o stopie bezrobocia są zgodne z szacunkami, które Ministerstwo Rodziny podało trzy tygodnie temu. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, zauważyła wówczas, że liczba bezrobotnych jest obecnie niższa niż przed pandemią.

Porównując poziom bezrobocia w końcu października 2021 roku do danych z lutego ubiegłego roku (…) zauważymy, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy nieznacznie spadła – o 7,6 tys. (0,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w końcu lutego 2020 roku.