Ministerstwo Finansów: zawieszonych składek ZUS nie wolno odliczyć od podatku

Wcześniejsze doniesienia okazały się prawdziwe. Przy konstruowaniu pierwotnej wersji i każdej kolejnej rządowej tarczy antykryzysowej nie było woli do przeprowadzenia zmian też w zapisach dotyczących podatku PIT. W efekcie okresu zawieszonego od płacenia składek ZUS nie wolno odliczyć od rocznej daniny.

Ministerstwo Finansów stawia sprawę jasno: odliczeniu w podatku dochodowym podlegają tylko składki na ubezpieczenia społeczne, które przedsiębiorca zapłacił w roku podatkowym. Tym samym przy obliczaniu podatku dochodowego nie mogą być uwzględnione składki na ubezpieczenia społeczne, od opłacenia których podatnik jest zwolniony.

Bizblog.pl poleca

Zasada odliczania składek wciąż jest ta sama

Nie została zmieniona zasada, zgodnie z którą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców uwzględniane są składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, a także potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika

– odpowiedział na pytanie Bizblog.pl resort finansów.

Wymowa jest jednoznaczna. Mimo że Krajowa Administracja Skarbowa przyznając, że „rozliczenia PIT pozostają bez zmian”, sugerowała jednocześnie, że stanowisko w tej sprawie może się zmienić, komunikat resortu finansów wskazuje, że to mało prawdopodobne. 

Składki ZUS zawieszone to wyższy podatek

Eksperci wcześniej zwracali uwagę, że wielu przedsiębiorców stanie przed dylematem: korzystać z możliwości zawieszenia płacenia składek ZUS czy zdecydować się na mniejszy podatek, dzięki większemu odliczeniu.

Nie będą martwić się o to tylko ci, którzy nie mogą w tym czasie wykazać się żadnym przychodem. Przedsiębiorcy, którzy starają się dalej kontynuować działalność, ledwie wiążąc koniec z końcem, będą musieli dokładnie policzyć, co im się bardziej opłaca.

Jeżeli przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów wchodzących w pakiet tzw. tarczy antykryzysowej, a składki te zapłaci za niego państwo, to wartości tych składek nie można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego

– informuje Ministerstwo Finansów.