Producenci największych polskich hitów eksportowych wymiękli jako pierwsi

Opublikowane we wtorek dane GUS o produkcji przemysłowej były gorsze od oczekiwań analityków. Czy widać już wpływ epidemii COVID-19? Biorąc pod uwagę spadek produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 28,6 proc. oraz wzrost wyrobów farmaceutycznych – o 39,7 proc. to owszem. Ale najgorsze, że epidemia unieruchomiła koła zamachowe naszego wzrostu.

Fot. Cleyder Duque z Pexels

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6 proc., natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 2,4 proc.

– podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji w marcu o 2,1 proc. w ujęciu rocznym, a miesięcznym – wzrostu o 2,2 proc. Pomylili się więc minimalnie, ale warto zauważyć, że rozstrzał w podawanych prognozach był olbrzymi. Najwięksi pesymiści wskazywali, że produkcja załamie się i zaliczy tąpnięcie o 11 proc., najbardziej optymistyczni zakładali wzrost o 3 proc.

Bizblog.pl poleca

Z danych GUS wynika, że od stycznia do marca produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 4,8 proc. rok do roku i o 7,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Lokomotywy wzrostu stanęły

Struktura marcowej produkcji pokazuje, co nasz czeka

– zapowiadają ekonomiści ING.

I zauważają, że największe spadki dotknęły lokomotywy wzrostu gospodarczego w Polsce: eksporterów samochodów, mebli, elektroniki, które ucierpiały z powodu lockdownu w Eurolandzie oraz przerwanych łańcuchów dostaw i spadku popytu.

Na podstawie dotychczasowych danych spodziewamy się, że wzrost PKB w Polsce w I kw. 2020 wyniósł +1,5 proc. r/r. W II kw. spodziewamy się -8,9 proc. r/r, a w całym 2020 -4,5 proc. r/r.

– prognozują.

Eksperci Pekao wskazują, że choć produkcja przemysłowa spadła jedynie o 2,3 proc., to w rozbiciu sektorowym widoczny jest wyraźny dualizm.

Źródło: GUS

Część branż już w wyraźnej kontrakcji (najgłębsza w motoryzacji), natomiast spora część przemysłu wciąż jeszcze na plusach

– komentują dane GUS.

Zauważają przy tym, że produkcja farmaceutyków dodała 0,4 pkt. proc. do całej produkcji.

Dużo jak na maleńki sektor. Produkcja żywności i napojów dodała 1,4 pkt. proc. (…) Kwietniowa produkcja będzie wyglądać gorzej

– zapowiadają.

Mniej aut, węgla i komputerów

GUS podał we wtorek, że większości głównych grup odnotowano w marcu spadek produkcji. W przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałych spadek wyniósł 15,5 proc., inwestycyjnych – o 15,2 proc., a związanych z energią – o 0,9 proc. Zwiększyła się produkcja towarów konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,1 proc. oraz zaopatrzeniowych – o 1,8 proc.

(…) W stosunku do marca ub. roku spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 28,6 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego o 15,9 proc., w produkcji mebli – o 14,7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,1 proc., maszyn i urządzeń – o 10,4 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,0 proc. – czytamy w komunikacie GUS-u.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu do ubiegłego roku wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 39,7 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 9,9 proc., artykułów spożywczych – o 7,1 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 6,9 proc., urządzeń elektrycznych – 5,0 proc., wyrobów z metali – o 4,3 proc.