Pożyczka 5 tys. zł. Komornik „nie powinien” zajmować tych pieniędzy, ale zakazu nie ma

Urząd pracy przelewa przedsiębiorcy pieniądze na ratowanie jego firmy w ramach tarczy antykryzysowej, po czym ten łakomy kąsek przejmuje komornik. Potrącenia i egzekucje będą zakazane dopiero po wejściu w życie tarczy 4.0, tymczasem Ministerstwo Rodziny i Pracy tylko pisze, że komornicy „nie powinni” zajmować mikropożyczek.

„W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wnioskami” Rzecznik MŚP zwrócił się do resortu rodziny o wprowadzenie przepisu wyłączającego spod egzekucji pieniędzy uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach mikropożyczki – poinformował urząd Adama Abramowicza.

Bizblog.pl poleca

Środki te nie powinny podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej

– odpowiedział MRPiPS.

Dlaczego ministerstwo napisało „nie powinny” zamiast „nie mogą”? To proste – nie ma żadnego przepisu, który wyłączałby pożyczkę 5 tys. zł spod egzekucji komorniczych. Taką ochroną objęte są świadczenia postojowe z ZUS-u, ale mikropożyczki z urzędu pracy – nie.

„Te same racje, które przemawiały za wprowadzeniem przez ustawodawcę wyłączenia spod egzekucji środków ze świadczenia postojowego, uzasadniają wprowadzenie analogicznego przepisu, który wyłączałby możliwość dokonania potrąceń i egzekucji, także ze środków uzyskanych przez przedsiębiorcę w ramach mikropożyczki” – uważa Biuro Rzecznika MŚP.

Brak regulacji, która wyłączałaby spod egzekucji środki pieniężne uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach mikropożyczki, stanowił konieczną do uzupełnienia lukę prawną

– uważa Jacek Cieplak, zastępca rzecznika MŚP.

Według zastępcy Adama Abramowicza istnienie tej luki „uniemożliwiało osiągnięcie celu, jakim była jak najszersza pomoc przedsiębiorcom ponoszącym ekonomiczne skutki sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19”.

Luka ta zostanie załatana, ale dopiero gdy w życie wejdzie tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Projekt ten wciąż jest na etapie prac parlamentarnych – właśnie został przyjęty przez Senat.

Zanim zakaz zajmowania mikropożyczek w ramach egzekucji sądowej ani administracyjnej wejdzie w życie, komornicy mogą bez przeszkód wchodzić przedsiębiorcom na konta. Chyba że posłuchają apelu Ministerstwa Rodziny, że w sumie „nie powinni”.