Postojowe dla przedsiębiorców i zwolnienie z ZUS. Są nowe wersje wniosków

Nowe wersje wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek zostały we wtorek 26 maja udostępnione w serwisie PUE ZUS. Zmiany w formularzach wymusiło wejście w życie ustawy zwanej tarczą 3.0.

We wniosku RSP-D o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą pojawiła się jedna istotna zmiana. Zmodyfikowano treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności z 1 lutego 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

Bizblog.pl poleca

W przypadku wniosku RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS zostały uwzględnione nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o tę formę pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Zostały też dodane do wniosku niezbędne oświadczenia.

Inną nowością jest dodanie możliwości podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski typu RSP-D (postojowe dla przedsiębiorców), RSP-DK (oświadczenie w sprawie kolejnego postojowego dla przedsiębiorców), RSP-C (postojowe dla zleceniobiorców) i RSP-CK (oświadczenie w sprawie kolejnego postojowego dla zleceniobiorców).

Informacje te są dostępne w zakładce „Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik” w bocznym menu Dokumenty i Wiadomości w formie dodatkowej zakładki „Tarcza antykryzysowa – wnioski”.

Nowości w tarczy 3.0

Rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. to główne zmiany w zakresie pomocy świadczonej przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, jakie pojawiły się wraz z tarczą 3.0.

Teraz przedsiębiorcy, którzy składają po raz pierwszy wniosek o postojowe, nie muszą już wykazywać się prowadzeniem działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 roku. Teraz wystarczy, że firmę założyli przed 1 kwietnia.

To dobra informacja dla wszystkich tych, którzy działalność rozpoczęli po 1 lutego i niemal od razu po starcie swojego biznesu zostali dotknięci obostrzeniami związanymi z walką z epidemią koronawirusa albo przynajmniej zanotowali z tego powodu spadek przychodów.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS rozszerzono w końcu także na przedsiębiorców, którzy z racji charakteru swojej działalności notują relatywnie wysokie przychody, co jednak nie musi się przekładać na wysokie dochody.

Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców zajmujących się handlem, którzy mają wysokie koszty wynikające z konieczności zakupu towaru. Nawet przy niewielkiej marży notują przychody wykraczające poza dotychczasowy limit 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Od teraz ze zwolnienia ze składek można skorzystać także po przekroczeniu tego progu, ale warunkiem jest wtedy zmieszczenie się z dochodem w kwocie 7000 zł.

W końcu naprawiono też rażący błąd, przez który z obowiązku opłacania składek nie zwolniono osób korzystających z ulgi na start. Od teraz tacy początkujący przedsiębiorcy także mogą tymczasowo nie płacić składek i obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Nie wysyłaj wniosku emailem

Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji składać do ZUS-u żadnego wniosku o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, warto przypomnieć, że istnieją tylko trzy możliwości:   

  • elektronicznie przez PUE ZUS (także za pośrednictwem gov.pl)
  • w formie papierowej za pośrednictwem poczty
  • w formie papierowej osobiście w placówce ZUS

Nie ma możliwości składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wnioski składane przez mail nie są przez ZUS rozpatrywane.

Zamieszanie z postojowym dla kobiet na macierzyńskim. Co innego przepisy, co innego ZUS