Postojowe i zwolnienie ze składek. Nowe zasady pomocy z ZUS po wejściu w życie Tarczy 4.0

Koniec z wypełnianiem papierowych formularzy, teraz wszystkie wnioski w sprawie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej będzie można składać do ZUS-u tylko elektronicznie. Tarcza 4.0 rozszerza krąg przedsiębiorców uprawnionych do postojowego, a także wprowadza ochronę osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, które nie mogą się doprosić pracodawcy o złożenie wniosku.

Tarcza 4.0 to potoczne określenie kolejnych zmian przepisów, które mają pomóc firmom i pracownikom przetrwać kryzys wywołany epidemią koronawirusa i zamrożeniem polskiej gospodarki.

Bizblog.pl poleca

Choć w tytule nowej ustawy jest mowa o „dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19”, dopisano tam też wiele innych rozwiązań, takich jak zmiany w instrumentach pomocy obsługiwanych przez ZUS. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta,

Osoby prowadzące działalność gospodarczą już nie są wykluczone z grona uprawnionych do postojowego, jeśli mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jest jednak kilka warunków.

Po pierwsze przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej musiało nastąpić przed 1 kwietnia, a zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Oprócz tego są standardowe warunki, czyli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku koronawirusa, a przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim.

Zleceniobiorca sam wystąpi o postojowe

Pracowałeś na umowie o dzieło lub na umowie-zleceniu, ale twój pracodawca (formalnie: zleceniodawca lub zamawiający) nie chce złożyć za ciebie wniosku o świadczenia postojowe? Dotychczas oznaczało to, że na pomoc nie mogłeś liczyć, ale na szczęście w Tarczy 4.0 pojawiła się ochrona zleceniobiorców przed nieuczciwymi zleceniodawcami.

Jeśli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe za swojego zleceniobiorcę, ten drugi może teraz złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS-u bez pośrednictwa zleceniodawcy. Służyć do tego będzie nowy wniosek RSP-CZ.

Oczywiście muszą być spełnione standardowe warunki. U zleceniodawcy musiał wystąpić przestój w działalności, a umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Przychód zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu chodzi o kwotę 15 994,41 zł.

Warto zaznaczyć, że przepis dotyczący samodzielnego składania wniosków przez zleceniobiorców wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, czyli dopiero pod koniec lipca. Od tego momentu wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez portal PUE ZUS.

Zwolnienia ze składek dla duchownych

Jeśli chodzi o zwolnienie z obowiązkowych składek ZUS, zmiany dotyczą tylko osób duchownych. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne.

Przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.