Zamieszanie z postojowym dla kobiet na macierzyńskim. Co innego przepisy, co innego ZUS

Prowadzące działalność gospodarczą kobiety, które pobierają zasiłek macierzyński, nie mają prawa do świadczenia postojowego dla przedsiębiorców – mówią zgodnie eksperci. Faktycznie wynika to z przepisów o tarczy antykryzysowej, ale wygląda na to, że to tylko błąd ustawodawcy, którym… nie należy się przejmować. ZUS twierdzi, że postojowe się należy i chyba tego trzeba się trzymać.

„Niestety postojowe trzeba będzie zwrócić” – usłyszała właśnie od swojej księgowej czytelniczka Bizbloga od swojej księgowej. „Dostaje pani zasiłek macierzyński, dlatego postojowe pani nie przysługuje” – wyjaśniła.

Bizblog.pl poleca

Ministerstwo Rodziny chwali się, że postojowe z ZUS otrzymało już ponad 700 tysięcy mikroprzedsiębiorców oraz zleceniobiorców. Łącznie wypłacono już z tego tytułu ponad 1,4 mld zł. Czy część tych pieniędzy trzeba będzie zwrócić?

W tym tygodniu część przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o postojowe, a nawet dostali dwie wypłaty po 2080 zł, niedawno spotkał zimny prysznic. „Dziennik Gazeta Prawna” opublikował analizę, z której wynika, że pobieranie świadczenia macierzyńskiego odbiera uprawnienia do świadczenia postojowego.

Ubezpieczenie z innego tytułu

Wynika to z brzmienia artykułu 15zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do postojowego nie mają prawa osoby, które mają ubezpieczenie społeczne z innego tytułu niż działalność gospodarcza.

Ustawodawcy chodziło przede wszystkim o osoby, które jednocześnie pracują w ramach umowy o pracę i prowadzą działalność gospodarczą. W ten sposób chciano uniknąć sytuacji, w której takie osoby są faworyzowane i otrzymują podwójną pomoc od państwa.

Niestety przy okazji wmieszano w to także kobiety żyjące tylko z działalności gospodarczej, które niedawno urodziły i wciąż pobierają zasiłek macierzyński.

Problem polega bowiem na tym, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi jasno, że osoby na zasiłku macierzyńskim obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Czyli mamy ubezpieczenie „z innego tytułu”.

Niby tak, ale nie do końca

Tyle mówią przepisy, ale to jeszcze nie powód, by wycofywać wniosek o postojowe i zwracać otrzymane pieniądze. ZUS na szczęście nie widzi problemu.

Przedsiębiorca, który pobiera zasiłek macierzyński z działalności, może dalej prowadzić firmę. Jeśli ma przestój z powodu Covid-19, może wystąpić do ZUS o postojowe

– uspokaja ZUS w odpowiedzi Radiu Zet na Twitterze.

Zakład podkreśla, że postojowe nie przysługuje przedsiębiorcy tylko w sytuacji, gdy pobiera zasiłek z etatu, „bo to inny tytuł do ubezpieczeń”. Inne tytuły do ubezpieczeń już ZUS-u chyba nie interesują. Szkoda tylko, że nie zapisano tego w ustawie, która weszła w życie już 1 kwietnia.

Czy pojedynczy tweet może stanowić obowiązującą wykładnię obowiązującego prawa? Można mieć poważne wątpliwości, dlatego na wszelki wypadek zwróciłem się do Ministerstwa Rodziny o zajęcie jasnego stanowiska w tej sprawie. Jak tylko uzyskam odpowiedź, uzupełnię tekst.