Znamy ostateczny bilans koronakryzysu. Polska gospodarka w 2020 r. skurczyła się o 2,5 proc.

Jednak nie minus 2,7, lecz „tylko” minus 2,5 proc. wyniósł wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski w kryzysowym 2020 roku. Główny Urząd Statystyczny właśnie podał pełny, skorygowany szacunek PKB za rok 2020 na podstawie rocznych źródeł informacji. Analitycy spodziewają się, że także tegoroczne odczyty PKB będą rewidowane w górę.

„Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. zmalał realnie o 2,5 proc. w porównaniu z 2019 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2021 r. o 0,2 p. proc.” – podał Główny Urząd Statystyczny. Kwietniowy odczyt wskazywał na spadek PKB o 2,7 proc.

Bizblog.pl poleca

Dlaczego spadek PKB – pomimo wielomiesięcznych obostrzeń covidowych i załamania w wielu branżach – jednak okazał się mniejszy, niż sądzono? Jak wyjaśnia GUS, teraz uwzględnione zostały pełniejsze roczne informacje o wynikach dla całego roku 2020 r.

Szacunki oparto na pełnych danych dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora. Produkt krajowy w 2020 r. w cenach bieżących wyniósł 2,32 bln zł.

Dane GUS-u o PKB Polski w 2020 r. dla analityków okazały się zaskoczeniem. „Niespodzianka. Dane za 2021 rok będą też w naszej ocenie stopniowo rewidowane w górę” – napisał zespół mBank Research.