Bank Pekao wyszykowany na wojnę z wirusem. W arsenale 200 mln zł i digitalizacja

Jeden z największych banków w Polsce podał wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2020 r. W pierwszym kwartale Pekao zarobił na czysto 186,9 mln zł, o prawie jedną czwartą mniej niż rok temu i o ponad połowę więcej niż spodziewali się analitycy. „Skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2020 r. wzrósł w warunkach porównywalnych o 13 proc.” – pochwalił się Pekao.

Fot. Maria Bninska/Flickr.com

W I kwartale 2020 roku Bank Pekao odnotował dwucyfrową dynamikę dochodów (+11 proc.). W bankowości detalicznej wzrost wyniósł 8 proc., w bankowości MŚP 18 proc, podobny wynik wypracował pion korporacyjny.

Wyniki te zostały wsparte dynamicznym wzrostem wolumenu kredytów (o +8 proc.) i skuteczną akwizycją klientów oraz sprzedażą kont osobistych, która w analizowanym kwartale wyniosła 125 tys. rachunków (+12 proc. rok do roku) – podał Pekao w komunikacie.

Wynik odsetkowy, czyli zysk z różnicy w oprocentowaniu depozytów i kredytów, wyniósł 1,42 mld zł i był o 128 mln zł (9 proc.) wyższy niż rok temu oraz o 32 mln przewyższył oczekiwania analityków. Jak podał bank, był to korzystny efekt lepszej sprzedaży kredytów i depozytów, a także wyższej marży.

Bizblog.pl poleca

Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2 proc. do 614 mln zł, głównie z uwagi na dobre wyniki osiągnięte w obszarze transakcji walutowych z klientami oraz działalności brokerskiej – poinformował bank.

Opublikowane we wtorek wyniki bardzo dobrze przyjęli inwestorzy. Akcje Pekao na giełdzie w Warszawie zyskały 5,62 proc. i biorąc pod uwagę największe spółki notowane na GPW skupione w WIG20, był to dzisiaj drugi najlepszy wynik.

Źródło: Stooq.pl

Pekao zabezpiecza się na walkę ze skutkami epidemii

Pierwszy kwartał 2020 roku jest zapowiedzią trudnego dla światowej i polskiej gospodarki roku

– uważa Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

I zapewnia, że Pekao wchodzi w ten okres dobrze przygotowany z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany i z dobrej jakości portfelem kredytowym.

Bank podjął szereg działań w zakresie transformacji operacyjno-cyfrowej, dzięki którym możemy być blisko naszych klientów w obliczu epidemii

dodał.

Bank utworzył 198 mln zł rezerw, oczekując pogorszenia się sytuacji gospodarczej w związku z epidemią. Łączne zabezpieczył 331 mln zł, czyli trzykrotnie więcej niż rok temu.

W efekcie koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83 proc., a w warunkach porównywalnych do tych sprzed roku wyniosłyby ok. 0,33 proc.

Ekspozycja banku na kredyty we frankach szwajcarskich jest marginalna. Bank posiada dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów ze znacząco mniejszą ekspozycją na bardziej zagrożone segmenty rynku. Tylko 8 proc. całego portfela kredytów to kredyty korporacyjne i SME dla branż bezpośrednio narażonych na wpływ epidemii – wylicza Pekao w komunikacie.

Pekao stawia na dalszą digitalizację

Bank Pekao S.A. konsekwentnie realizuje strategię cyfrowej transformacji, którą jeszcze przyspieszył w obliczu pandemii COVID-19.Innowacyjne rozwiązania i metody pracy przynoszą najlepsze w historii wyniki w kluczowych obszarach – głosi wtorkowy komunikat.

Pekao ma ponad 1,7 mln aktywnych klientów mobilnych, o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Niedawno wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej PeoPay, pod koniec 2019 roku udostępnił klientom nową bankowość internetową Pekao24. Jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość założenia konta na selfie (obecnie 22 proc. kont w banku jest otwieranych przy użyciu tej metody). Blisko połowa pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych. Liczba przeprowadzonych przez klientów Pekao S.A. transakcji BLIK wzrosła w ciągu roku ponad trzykrotnie.

Aktualnie trwa real life stress test procedur, technologii i modeli biznesowych banków

– zauważa prezes Leszek Skiba.

I wylicza, że Pekao w czasie epidemii umożliwił zdalne otwieranie rachunków dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z wykorzystaniem wideoweryfikacji, wprowadził zdalne podpisywanie dokumentów w PekaoBiznes24, udostępnił przedsiębiorcom możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe oraz subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR za pomocą systemów bankowości elektronicznej.

Codziennie stawiamy przed sobą nowe wyzwania technologiczne, a testy z ich implementacji zdajemy celująco

– podkreślił Leszek Skiba.