Odwołajcie zakaz handlu w niedzielę! 5 ważnych rad dla polskiego rząd od OECD

PKB Polski zmniejszy się od 7,4 proc. w przypadku jednej fali zachorowań do nawet 9,5 proc. jeżeli na jesieni doczekamy się drugiego uderzenia epidemii. OECD ma dla rządu 5 sugestii, których wdrożenie może pomóc polskiej gospodarce. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazło się zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

Pomogłoby to sektorowi detalicznemu i zwiększyło podaż podstawowych towarów dla gospodarstw domowych

– napisało OECD.

OECD przedstawia w swoim najnowszym raporcie prognozy dotyczące wpływu, jaki pandemia będzie miała na światową gospodarkę.

Skutki rozpatrywane są w dwóch wariantach. Jeden z nich zakłada, że zachorowań na koronawirusa będzie coraz mniej, drugi mówi o nawrocie pandemii w drugiej połowie roku.

Bizblog.pl poleca

Polska w środku stawki

W ujęciu globalnym w 2020 r. powinniśmy spodziewać się spadku PKB o 6 proc. w przypadku „jednego uderzenia” i 7,6 proc. jeżeli wirus wróci na jesieni. W strefie euro spadki mają wynieść odpowiednio 9,1 i 11,5 proc. Polska z prognozami przygotowanymi przez OECD znajduje się nieco poniżej średniej dla całej organizacji.

źr: raport OECD

Zakładając, że obecna pandemia stopniowo zanika i unika się kolejnych wybuchów epidemii (scenariusz pojedynczego trafienia), przewiduje się, że PKB spadnie o 7,4 proc. w 2020 r., a następnie nastąpi odbicie o 4,8 proc. w 2021 r. W równie prawdopodobnym scenariuszu podwójnego trafienia drugi wybuch epidemii pod koniec roku i ponowne restrykcje doprowadzą do znacznie słabszych wyników wzrostu: skurczenie się o 9,5 proc. w 2020 r. i ożywienie o 2,4 proc. w 2021 r. – czytamy w raporcie

– czytamy w raporcie

OECD zauważyło, że wczesne reakcje polskiego rządu pomogły ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, ale rygorystyczne ograniczenia uderzyły w gospodarkę. Organizacja pisze, że dodatkowe środki finansowe, które rząd mógłby przeznaczyć na walkę ze skutkami pandemii powinny pójść m.in. na gospodarstwa domowe i firmy dotknięte problemami z przepływami pieniężnymi.

OECD ma dla Polski 5 zaleceń:

 1. Zawieszenie niedzielnego zakazu handlu detalicznego
  „Pomogłoby sektorowi detalicznemu i zwiększyło podaż podstawowych towarów dla gospodarstw domowych”
 2. Anulowanie (lub zawieszenie) podatku bankowego
  O ile rentowność banków będzie spadać ze względu na odroczenie spłaty kredytów dla konsumentów i przedsiębiorstw
 3. Zastosowanie bodźca fiskalnego poprzez tymczasowe i dobrze ukierunkowane programy
 4. Zapewnienie skutecznego wdrożenia programów pracy krótkoterminowej przez mikroprzedsiębiorstwa
 5. Przyspieszenie zielonych inwestycji
  „Zwiększyłoby przyszły wzrost wydajności, w szczególności poprzez rozwiązanie problemu powszechnego zanieczyszczenia powietrza, które poważnie szkodzi zdrowiu ludzi”