Odmrażanie polskiej gospodarki. Rząd po majówce otwiera galerie, hotele i żłobki

Od 4 maja mogą zacząć działać hotele, galerie handlowe, gabinety rehabilitacji, a także muzea, biblioteki. Dwa dni później, od 6 maja mogą zacząć działać żłobki i przedszkola. Przyszłe etapy będą ogłaszane w cyklu dwutygodniowym i możliwe będzie zarówno przyspieszenie, jak i opóźnienie kolejnych etapów. Rząd może nawet wycofać się z niektórych decyzji. Wszystko będzie zależeć od sytuacji epidemicznej.

Fot. Adam Guz/KPRM

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Łukasz Szumowskim podczas konferencji prasowej w środę przedstawili szczegóły kolejnego etapu odmrażania gospodarki po obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

„Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem” – ogłosił rząd.

Od 4 maja

Od poniedziałku zostaną otwarte obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw., czyli centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte.

Zostanie wprowadzony limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15 m kw. powierzchni handlowej. Rząd zaznacza, że do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna, na przykład place zabaw. Nie mogą też funkcjonować miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu, czyli food courty.

Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz zostanie zniesiony.

W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów

Zostanie uchylony dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Wznowić działalność mogą biblioteki, archiwa, muzea oraz placówki innej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury będą jednak otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z lokalnym sanepidem.

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej, ale salony masażu nadal pozostają zamknięte.

Od 6 maja

Od środy zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Samorządy mogą je zamknąć tylko „w wyjątkowych sytuacjach”.

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Samorząd na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

A co z zasiłkiem opiekuńczym?

Rząd zaznacza, że zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom tylko w dwóch sytuacjach:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Rowery miejskie

Premier Morawiecki zapowiedział też uruchomienie ponowne rowerów miejskich do dwóch tygodni. Zaapelował przy tej okazji, by korzystać z nich, używając własnych środków dezynfekujących.

Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział w najbliższym czasie wykonywanie testów wśród pracowników i pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych – przy pomocy Wojska Obrony Terytorialnej.

Resort zdrowia zaproponuje też pracownikom DPS-ów i ZOL-ów nowy model polegający na tygodniu pracy i potem tygodniu wolnego. Resort przeznacza na to ok. 50 mln zł miesięcznie. Do ministerstwa mogą zgłaszać się podmioty prowadzące dane DPS i ZOL, chętne do skorzystania z takiej pomocy resortu.

Według przyjętej przez rząd zasady, po tygodniu od zainaugurowania poszczególnych etapów odchodzenia od koronawirusowych obostrzeń, weryfikację podjętych działań i ich skutków dokonuje szef Ministerstwa Zdrowia i w zależności od zebranych tak danych rekomenduje bądź niewprowadzenie w życie kolejnego etapu odmrażania.

Tydzień pracy i tydzień wolnego

Tak licząc i zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz, ostatni etap przygotowanego drogowskazu miałby nastąpić na początku czerwca. Wtedy też swoje podwoje mogłyby otworzyć salony masażu, siłownie i kluby fitness. Na działanie w „nowym reżimie sanitarnym” szansę dostałby kina i teatry.

Przypomnijmy, że pierwszy etap odmrażania polskiej gospodarki zainicjowano 20 kwietnia. Wtedy zdecydowano o ponownym otwarciu lasów, parków i skwerów oraz zliberalizowano zasady dotyczące handlu (w sklepach do 100 m kw. 4 osoby na jedną kasę, a w większych sklepach 1 klient na 15 m kw.).