Nie stać ich na ogrzanie domów, miliony żyją na skraju ubóstwa. Fatalne prognozy na nadchodzącą zimę

Ponad jedna na pięć osób jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mowa o Unii Europejskiej, a więc problem dotyczy milionów jej mieszkańców. Niemal 8 proc. Europejczyków nie stać, by ogrzać dom lub mieszkanie. A jak sytuacja wygląda w Polsce?

Eurostat opublikował najnowsze dane, które dotyczą 2021 r. Wynika z nich, że:

  • 95,4 mln osób w Unii Europejskiej było w zeszłym roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mówimy o 21,7 proc. populacji UE
  • zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE było w 2021 r. wyższe w przypadku kobiet niż mężczyzn (22,7 proc. w porównaniu z 20,7 proc.)
  • w 2021 r. ponad jedna piąta (22,5 proc.) ludności UE żyjącej w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ubóstwo w Europie

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to według Eurostatu osoby, które doświadczają co najmniej jednego z trzech zagrożeń:

  • ryzyka ubóstwa
  • poważnych deprywacji społecznych
  • życia w gospodarstwie domowym o bardzo małej intensywności pracy.

Spośród 95,4 mln osób w UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym około 5,9 mln (1,3 proc. całej populacji) mieszkało w gospodarstwach domowych doświadczających jednocześnie wszystkich trzech zagrożeń ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Bizblog.pl poleca

W 2021 r. 73,7 mln osób w UE było zagrożonych ubóstwem, 27,0 mln było w bardzo trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a 29,3 mln mieszkało w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy.

W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań w 2021 r. odsetek osób zagrożonych ubóstwem minimalnie wzrósł. W 2020 r. zagrożonych ubóstwem było 94,8 mln Europejczyków, czyli 21,6 proc. populacji UE.

Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odnotowano w Rumunii (34 proc.), Bułgarii (32 proc.), Grecji i Hiszpanii (po 28 proc.), najniższy w Czechach (11 proc.), Słowenii (13 proc.) i Finlandii (14 proc.).

UE: dane szacunkowe, z kolei Włochy i Polska: dane są tymczasowe 

Europejczyków nie stać na ogrzewanie

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w UE jest spory odsetek mieszkańców, których dotyka ubóstwo energetyczne (ze względu na koszty nie są w stanie utrzymać odpowiedniej temperatury w domu). W 2020 r. 7,4 proc. ludności UE wskazało, że nie było w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu lub mieszkania.

Wśród państw członkowskich UE odsetek ten wahał się od 1,5 proc. w Austrii i 1,8 proc. w Finlandii do ponad jednej piątej populacji mieszkającej na Cyprze (20,9 proc.) i Litwie (23,1 proc.), osiągając wartość szczytową wynoszącą ponad jedną czwartą w Bułgarii (27,5 proc.).

W najnowszym zestawieniu Polska jest poniżej unijnej średniej – odsetek wynosił w 2020 r. 3,2 proc.

Zdolność do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu zależy od wielu czynników, m.in. ogólnego stanu budynku, temperatury zewnętrznej oraz kosztu energii. 

W okresie od 2017 do 2020 roku ceny energii odnotowały wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Z kolei odsetek ludności UE, która nie była w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu, spadł z 8,1 proc. w 2017 r. do 6,9 proc. w 2019 r., by wzrosnąć do 7,4 proc. w 2020 r. – podaje Eurostat.

W tym roku może być o wiele gorzej.

Polacy pełni obaw o sezon grzewczy

Z najnowszego badania CBOS (zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby) wynika, że zdecydowana większość badanych (79 proc.) korzystających z pieców i kotłów węglowych przewiduje, że ich gospodarstwa domowe będą miały problemy z zaopatrzeniem w ten surowiec w nadchodzącym sezonie.

Najczęściej obawy te dotyczą zarówno braku węgla na rynku, jak i zbyt wysokich jego cen (46 proc.), rzadziej jedynie zbyt wysokich cen (22 proc.) bądź też jedynie deficytu tego surowca na rynku (11 proc.).

Czytaj także: Kupiłeś pompę ciepła? No to masz astronomiczny problem. Współczujemy