Prezes UOKiK wydał decyzję ws. Multisportu. Benefit Systems musi dopuścić konkurenta do swoich jedenastu klubów

Operator karty Multisport musi dopuścić co najmniej jednego konkurencyjnego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach, a także musi podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport. Takie rozstrzygnięcia zapadły w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez UOKiK.

Poniżej publikujemy sprostowanie przesłane przez firmę Benefit Systems:

SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do artykułu autorstwa Jacka Bereźnickiego pod tytułem Koniec monopolu Multisportu. „Benefit Systems musi dopuścić konkurentów do rynku fitnessu” opublikowanego dnia 8 grudnia 2021 r. na stronie Spidersweb.pl pod adresem: https://spidersweb.pl/bizblog/koniec-monopolu-multisportu-uokik, chcielibyśmy sprostować informacje zawarte w ww. artykule.

Zaprzeczamy informacjom podanym w tytule artykułu, które wprowadzają w błąd Czytelników. Po pierwsze Prezes UOKiK, wydając decyzję zobowiązującą, nie stwierdził stosowania przez Benefit Systems SA („Spółka”) praktyki ograniczającej konkurencję (dlatego użycie określenia „monopol” w tytule artykułu jest nieprawdziwe). Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK Spółka zaoferuje konkurencyjnemu podmiotowi, sprzedającemu karty sportowe w kanale B2B, czasową współpracę w zakresie świadczenia usług fitness w jedenastu wybranych przez Spółkę klubach fitness – oznacza to, że druga część artykułu również jest nieprawdziwa i sprowadza w błąd Czytelników, gdyż decyzja zobowiązująca dotyczy dostępu do własnych klubów fitness Spółki, a nie do rynku fitness.

Poniżej oryginalny tekst Jacka Bereźnickiego

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydana decyzja dotyczy tylko jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness. Benefit Systems to największy w Polsce operator pakietów sportowo-rekreacyjnych, jednocześnie jest właścicielem ponad stu klubów fitness – między innymi sieci Zdrofit.

Prezes UOKiK-u podejrzewał Benefit Systems o ustalanie z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały z jej konkurentami. Według UOKiK-u Operator karty Multisport mógł też nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie, co mogło w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku.

Bizblog.pl poleca

Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach na wskazany w decyzji czas – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny. Ponadto spółka będzie musiał podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport – dodaje.

Dzięki temu wzmocniona zostanie konkurencja na rynku fitness

– ocenia prezes UOKiK-u

Benefit Systems będzie miał obowiązek raportowania wykonania zobowiązań prezesowi UOKiK-u, który będzie mógł zweryfikować, czy są one realizowane. Kara za niewykonanie decyzji może wynieść równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

Zmowa

Benefit Systems w styczniu został ukarany grzywną w wysokości 26,9 mln zł przez UOKiK za praktyki ograniczające konkurencję na rynku w latach 2012-2017. Urząd wytknął operatorowi Multisportu udział w porozumieniu polegającym na podziale rynku, co stanowiło naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Postępowanie antymonopolowe w sprawie niedozwolonych praktyk na rynku fitness zostało wszczęte w 2018 r. Było prowadzone przeciwko 16 spółkom oraz 6 menadżerom, podejrzewanym o bezpośrednią odpowiedzialność za niedozwolone ustalenia. Jak wówczas wyjaśniał Tomasz Chróstny, dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną – tłumaczył Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u.

Według urzędu kontrolę nad wykonywaniem niedozwolonego porozumienia i rolę koordynatora oraz rozjemcy między interesami klubów pełnił Benefit Systems, który jednocześnie intensywnie budował swoją pozycję rynkową. Część firm uczestniczących w zmowie w trakcie postępowania zostało przejęte przez Benefit Systems już po otwarciu postępowania antymonopolowego.

Kara dla prezesa

O tym, że z UOKiK-iem lepiej nie zadzierać i grzecznie współpracować, przekonała się niedawno firma Platinium Wellness. W maju Tomasz Chróstny nałożył na nią pół miliona kary oraz dodatkowo 150 tys. zł na jej prezesa za utrudnianie przeszukania, które UOKiK prowadził w tej spółce.

Prezes UOKiK badał też stan konkurencji na rynku fitness w związku z planami połączenia Benefit Systems z siecią Calypso. W związku z przeprowadzonymi analizami wydał zastrzeżenia do tej koncentracji. Efekt? Benefit Systems zrezygnował wówczas z dokonania tej transakcji i wycofał wniosek z urzędu.