GUS podał dane o bezrobociu. Warmia i Mazury wciąż na pierwszym miejscu

Stopa bezrobocia zatrzymała się na poziomie 5,8 proc. Najniższym odsetkiem osób niepracujących nadal może się pochwalić Wielkopolska, najwyższym Warmia i Mazury.

Stopa bezrobocia w sierpniu 2021 r. wyniosła 5,8 proc. wobec 5,8 proc. w lipcu – podał Główny Urząd Statystyczny. Wynik jest zgodny z szacunkiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowanym dwa tygodnie temu.

Źródło: GUS

W końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 960,8 tys. bezrobotnych o 14,1 tys. (1,4 proc.) mniej niż w lipcu oraz o 67,1 tys. (6,5 proc.) niż w sierpniu ubiegłego roku.

Mniej nowych bezrobotnych

W urzędach pracy zarejestrowano 95,4 tys. nowych bezrobotnych, o 1,7 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 3,8 proc. niż przed rokiem.

Mniej niż w sierpniu 2020 r. odnotowano osób rejestrujących się po raz kolejny (-3,2 proc.), które nadal stanowiły najliczniejszą grupę wśród nowo zarejestrowanych (78,4 proc.).

Bizblog.pl poleca

Wyraźnie niższa niż rok wcześniej była liczba rejestrujących się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zmniejszyła się także liczba nowo zarejestrowanych dotychczas niepracujących, nieposiadających kwalifikacji, absolwentów oraz zamieszkałych na wsi. Nieco większa niż przed rokiem była liczba nowo zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych.

Bezrobocie spada w regionach

Najniższą stopę bezrobocia 3,4 proc. ma Wielkopolska, najwyższą 8,7 proc. województwo warmińsko-mazurskie.

Źródło: GUS

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się w dwunastu województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 0,2 p.proc.); w czterech (mazowieckim, podkarpackim, podlaskim oraz pomorskim) nie uległa zmianie – podał GUS.

W skali roku bezrobocie zmniejszyło się w większości województw, najbardziej w warmińsko-mazurskim o 1,3 p.proc. Jedynie w województwie pomorskim odsetek osób bez pracy był podobny do obserwowanego przed rokiem.