GUS podał dane o bezrobociu. Jest nieźle, ale teraz już tak fajnie nie będzie

Stopa bezrobocia w listopadzie 2019 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,0 proc. w październiku – podał Główny Urząd Statystyczny.

Odczyt jest zgodny z danymi Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej sprzed trzech tygodni i oczekiwaniami analityków. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes wskazali, że bezrobocie w listopadzie wyniosło 5,1 proc.

Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 849,6 tys. wobec 840,5 tys. osób w październiku 2019 roku.

Standardowo z końcem roku rośnie liczba osób bezrobotnych ze względu na ograniczanie prac sezonowych. Rok 2019 będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem istotnego spadku bezrobocia

– uważają ekonomiści Pekao.