Allegro publikuje prospekt. Wiemy, kto, jak i za ile będzie mógł kupić akcje spółki

Zgodnie z zapowiedziami w ciągu kilku dni po oficjalnym ogłoszeniu zamiaru wejścia na giełdę Allegro opublikowało prospekt emisyjny. Zapisy na akcje ruszają 23 września.

W ramach pierwszej oferty publicznej Allegro ma zamiar wyemitować do 28 571 429 nowych akcji (za które spodziewa się otrzymać ok. miliarda złotych) i sprzedać 163 599 596 istniejących. Udziały trafią w ręce polskich oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Spółka informuje, że decyzja o podziale emitowanych akcji między te grupy jeszcze nie zapadła. Zostanie ona podjęta na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020. Wiadomo tylko, że w ręce inwestorów detalicznych ma trafić około 5 proc. udziałów.

Bizblog.pl poleca

Akcje Allegro – zapisy

Zapisy na akcje dla tych ostatnich potrwają od 23 września do 28 września 2020 r. Maksymalna cena została ustalona na 43 zł za akcję.

Jak kupić akcje Allegro?

W celu ułatwienia nabywania akcji przez inwestorów detalicznych stworzono konsorcjum składające się z 13 banków i domów maklerskich w Polsce. Pełna lista punktów obsługi klienta zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na stronie www.allegro.eu/ipo. By złożyć zapis należy posiadać otwarty rachunek w jednym z podmiotów należących do konsorcjum.

Co stanie się z akcjami obecnych udziałowców?

Po zakończeniu IPO akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży (lock-up) na okres 180 dni od dnia pierwszego notowania na GPW.

Harmonogram IPO

22 września 2020 r.
Publikacja Prospektu i otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

23 – 28 września 2020 r.
Okres składania zapisów na Akcje przez Inwestorów Detalicznych  przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych

28 września 2020 r.
Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)
Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji Sprzedawanych, które zostaną objęte Ofertą, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów

6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)
Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych

9 października 2020 r.
Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)
Przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie