Wiadomości

Twój grat znaczy teren? To może słono kosztować. Jest projekt podwyższenia kar

Wiadomości 20.02.2021 80 interakcji
Adam Majcherek
Adam Majcherek 20.02.2021

Twój grat znaczy teren? To może słono kosztować. Jest projekt podwyższenia kar

Adam Majcherek
Adam Majcherek20.02.2021
80 interakcji Dołącz do dyskusji

Po zmianie przepisów wzrosną kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Mogą sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Resort klimatu i środowiska wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości pracują nad nową wersją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt, który trafił do opiniowania, zakłada zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko środowisku. Co prawda chodzi głównie o poważne przestępstwa, typu nielegalne wyrzucanie i składowanie odpadów niebezpiecznych, ale mocniej oberwać może każdy śmiecący.

Ustawodawca chce wprowadzić przestępstwo „zbrodni środowiskowej”

Jeśli w wyniku złamania postanowień ustawy doszłoby do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci człowieka, winowajca mógłby trafić do więzienia nawet na 25 lat. To oczywiście teoria, ale widmo surowej kary być może skłoniłoby niektórych do przemyślenia swojego postępowania.

Nowe kary od 300 zł do 5 tys. zł

Nie jest tak, że dzisiaj można paskudzić w okolicy bezkarnie. Kodeks wykroczeń w art. 145 precyzuje, że „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulice, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany”. A według nowych przepisów kara ta mogłaby wynieść co najmniej 300, ale maksymalnie nawet 5 tys. zł.

Pod takie zaśmiecanie można podciągnąć też wszelkie ślady, jakie zostawiają po sobie samochody. Wyciek oleju silnikowego, czy płynu chłodniczego dziś zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że jeżeli „stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska”, trzeba liczyć się z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela. Do tego zgodnie z nowymi przepisami, dojdą jeszcze koszty usunięcia zanieczyszczenia oraz kara za zaśmiecanie miejsca publicznego.

Krzysztof Gołębiowski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska uspokaja, że wysokość grzywny będzie zależała od stopnia szkodliwości czynu. Tak jak różni się kara za przekroczenie prędkości o 10 km/h od tej za przekroczenie o 50 km/h. Ale kto i według jakich wytycznych będzie oceniał stopień szkodliwości czynu – tego póki co nie sprecyzowano. W każdym razie jeśli dojdzie do wycieku z twojego samochodu, to lepiej niezwłocznie rzucaj się do sprzątania.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie – tego też niestety nie wiadomo. Podobno mają być gotowe jeszcze w tym roku.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać