Wiadomości

Nowe stawki za przymusowe parkowanie. Myśleliście, że są niższe? Haha

Wiadomości 05.08.2022 18 interakcji
Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz 05.08.2022

Nowe stawki za przymusowe parkowanie. Myśleliście, że są niższe? Haha

Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz05.08.2022
18 interakcji Dołącz do dyskusji

Minister Finansów ogłosił, jakie są nowe stawki za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie. Oto one.

Co roku Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie. Opłaty te stanowią dochód powiatu, który pojazd z drogi usunął i uprzejmie dla właściciela przechował.

Przypomnijmy, za co może zostać usunięty z drogi nasz pojazd.

Usunięcie pojazdu z drogi

Lista możliwych przyczyn jest określona w Ustawie – prawo o ruchu drogowym i nie jest ona krótka. Niestety, bądź stety, mimo swej długości nie rozwiązuje ona wielu problemów z nielegalnym parkowaniem. Osoby, którym ktoś zaparkuje na prywatnej posesji są praktycznie bezradne, bo nie da się wezwać lawety, by zabrała przeszkadzający samochód. Lokalne służby usuną pojazd z drogi, gdy:

  • pojazd pozostawiono tam, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch,
  • właściciel nie okazał ważnej polisy OC lub dowodu jej opłacenia,
  • przekroczone zostały dopuszczalne wymiary, dopuszczalna masa całkowita lub nacisk na oś,
  • zaparkowano na miejscu dla niepełnosprawnych bez odpowiedniego oznaczenia kartą parkingową,
  • zignorowano znak, który wskazuje, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
  • nastąpiła jazda bez uprawnień i nie ma możliwości zabezpieczenia auta przez inną osobą (taką z uprawnieniami).

Ustawa daje jeszcze możliwość (nie nakazuje) usunięcia pojazdu:

  • gdy kierowca jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, czy innego środka lub nie jest w stanie okazać wymaganych dokumentów do kierowania lub używania pojazdu,
  • stan techniczny pojazdu zagraża środowisku lub bezpieczeństwu ruchu drogowego.

I w trakcie akcji ratowniczej też.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt jego właściciela i za jego przechowanie też musi zapłacić. Oto stawki.

Stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdu w 2023 roku

Prawo drogowe trafiło na odpowiednie obwieszczenie Ministra Finansów. Jest ono z czerwca tego roku, ale nowe stawki zaczną obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Oto one, stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdu w 2023 roku:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie – 144 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 27 zł;

2) motocykl:

a) za usunięcie – 281 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 37 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie – 606 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 52 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie – 757 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 68 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie – 1069 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 97 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie – 1576 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 173 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie – 1917 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 252 zł;

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

a) za usunięcie – 144 zł,

b) za każdą dobę przechowywania – 27 zł.

Nawet hulajnogi elektryczne i UTO się załapały. Nie są nowością w obwieszczeniu i musiały się w nim znaleźć, skoro zostały zdefiniowane w prawie o ruchu drogowym.

Zostawiam z tymi stawkami, życzę prawidłowego parkowania oraz spełniania wszystkich wymogów formalnych, bo nie tylko źle zaparkowane auto można odholować. Właściwie to nie można odholować źle zaparkowanego auta, musi spełnić też inne warunki, ale przecież uważnie czytaliście, to wiecie.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać