Uncategorized

Sprostowanie z dnia 5.03.2019 r.

Uncategorized 06.03.2019 1 interakcja
Tymon Grabowski
Tymon Grabowski 06.03.2019

Sprostowanie z dnia 5.03.2019 r.

Tymon Grabowski
Tymon Grabowski06.03.2019
1 interakcja Dołącz do dyskusji

Zgodnie z art. 31a ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.2018.0.1914) publikujemy sprostowanie firmy Votum S.A. w sprawie artykułu “Zamach na pieniądze kierowców czy próba regulacji zepsutego rynku? Wyjaśniamy o chodzi w ustawie o odszkodowaniach” opublikowanym na autoblog.pl dnia 20.02.2019 r.

Treść art. 31a. ust. 1 Ustawy Prawo Prasowe:

Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.

Sprostowanie firmy Votum S.A.

Koniec sprostowania.

Wyjaśnienie autora:

`Przygotowując ww. artykuł w akapicie dotyczącym firmy Votum S.A. opierałem się na opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wyrażonej w dokumencie “Opinia o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862 Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, IX Kadencja)”.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać