Wiadomości / Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Utrata prawa jazdy to będzie prosta sprawa. Nadchodzi atak punktów karnych

Wiadomości / Bezpieczeństwo ruchu drogowego 17.08.2022 54 interakcje
Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz 17.08.2022

Utrata prawa jazdy to będzie prosta sprawa. Nadchodzi atak punktów karnych

Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz17.08.2022
54 interakcje Dołącz do dyskusji

Już niedługo będzie łatwiej stracić prawo jazdy. Nawet dwa, często popełniane przez kierowców wykroczenia, spowodują, że uzbierają aż 30 punktów karnych. Katalog 15-punktowych wykroczeń się rozrośnie.

Powstanie ewidencja kierowców, nawet tych kierujących motorowerami. Taki nudny projekt rozporządzenia się pojawił na rządowej stronie, ale ciekawe elementy też zawiera. Dowiadujemy się z niego, ile, i to już niedługo, dostaniemy punktów karnych za niektóre wykroczenia. 15 punktów za jeden występek to już sporo. O punktach za przekroczenie prędkości też jest mowa.

Ewidencja kierowców – co to jest?

Rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego to skutek zmian ustawowych wprowadzonych wcześniej. Nuda, mówiłem. Do ewidencji trafi każdy kierujący pojazdem silnikowym lub motorowerem, niezależnie od posiadanych uprawnień, jeśli naruszy przepisy prawa o ruchu drogowym. Nawet jeśli nie mieszka w Polsce i ma zagraniczne prawo jazdy, to też trafi.

Takie założenie pozwoli na gromadzenie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez wszystkich kierujących wymienionymi powyżej pojazdami, niezależnie od ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania i państwa wydania prawa jazdy bądź pozwolenia. – fragment uzasadnienia.

To tu znajdą się gromadzone przez nas (przez was, w zasadzie, bo ja żadnych nie mam) punkty karne. Sprawdźmy, za co można dostać najwyższą liczbę punktów karnych, bo ta wzrasta z 10 do 15.

Za co 15 punktów karnych?

15 punktów karnych będzie można dostać za kilka wykroczeń. Oto one:

 • Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, 178b (są to przestępstwa z działu XXI Kodeksu Karnego – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji), 180a, 244, 355 § 1 lub 2 k.k.;
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia ;
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście;
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • Nie zastosowanie się do: 1) sygnałów świetlnych; 2) sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; 3) sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Elegancko, nie przepuścisz pieszego, a potem wyprzedzisz tuż przed przejściem, to już masz 30 punktów karnych i po prawie jazdy. Inna istotna zmiana, którą przewiduje projekt, dotyczy liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości. Dotychczas kierowcy niezbyt przejmowali się przekroczeniem prędkości o 10 km/h. Był to taki bezpieczny margines błędu, ale teraz za takie przekroczenie dostaniemy punkty karne.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości

Gęsto robi się w tym miejscu tabelki, gdzie określono, ile punktów karnych można otrzymać za przekroczenie dozwolonej prędkości. Progi zmieniają się co 10 a nawet co 5 km/h. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości będzie karane:

 • 15 punktami za przekroczenie o więcej niż 70 km/h (było już wyżej, ale przypominam),
 • 14 punktami za przekroczenie od 61 do 70 km/h,
 • 13 punktami za przekroczenie od 51 do 60 km/h
 • 11 punktami za przekroczenie od 41 do 50 km/h,
 • 9 punktami za przekroczenie od 31 do 40 km/h,
 • 7 punktami za przekroczenie od 26 do 30 km/h,
 • 5 punktami za przekroczenie od 21 do 25 km/h,
 • 3 punktami za przekroczenie od 16 do 20 km/h,
 • 2 punktami za przekroczenie od 11 do 15 km/h,
 • 1 punktem za przekroczenie do 10 km/h.

Od kiedy trzeba się bać?

Zawsze trzeba się bać, ale nowe przepisy zaczną obowiązywać 17 września 2022 roku. Oczywiście, jeśli projekt zostanie przyjęty. Jest to kontynuacja wcześniej podjętych działań legislacyjnych, więc raczej tak się stanie. Możecie uniknąć kar jeżdżąc przepisowo. 

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać