Wiadomości

Niewyznaczone pasy ruchu: jak po nich jeździć, by uniknąć kolizji?

Wiadomości 14.01.2019 33 interakcje
Marta Daszkiewicz
Marta Daszkiewicz 14.01.2019

Niewyznaczone pasy ruchu: jak po nich jeździć, by uniknąć kolizji?

Marta Daszkiewicz
Marta Daszkiewicz14.01.2019
33 interakcje Dołącz do dyskusji

Przepisy ruchu drogowego mogą być kłopotliwe nawet dla osób, które prawo jazdy posiadają od wielu lat. Jedną z częstszych przyczyn kolizji jest nieumiejętność poruszania się po niewyznaczonych pasach ruchu. 

Wielu kierowcom wydaje się bowiem, że jeśli na jezdni nie ma wymalowanych linii oddzielających pasy ruchu, to pas jest jeden, niezależnie od szerokości.

A potem dzieją się dziwne rzeczy…

Taką sytuację opisał i rozrysował dziś redaktor prowadzący. Areną była „szeroka jezdnia z niewyznaczonymi pasami ruchu, jednojezdniowa, przedzielona ciągłą linią”.

Nie ma wyznaczonych pasów, wielu kierowców uważa zatem, że pas jest jeden. Czyli teoretycznie wszyscy powinni jechać przy prawej krawędzi. Tak też jedzie kierowca Pojazdu 2, a kierowca Pojazdu 3 korzysta z możliwości jechania drugim pasem. Nagle przed Pojazdem 2 pojawia się zepsuty pojazd niemieckiej marki, a podczas próby ominięcia go dochodzi do kolizji.

Tak wyglądała sytuacja.

Kto jest więc winny kolizji? Zakładając, że droga jest odpowiedniej szerokości, winnym jest kierowca Pojazdu 2, ponieważ to on zmieniał pas ruchu. Fakt, iż pasy nie są wyznaczone liniami nie oznacza, że ich tam nie ma. Sprawca zresztą długo nie chciał ustąpić, twierdząc że on jechał przy prawej krawędzi i był z prawej strony Pojazdu 3.

Trzeba mieć wyobraźnię.

Definicja zawarta w art. 2 pkt. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym mówi, że pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Wynika z tego, iż pas ruchu istnieje nawet wówczas, jeśli nie jest wyznaczony pasami poziomymi czy pionowymi. Jedynym wyznacznikiem jest, by mieścił się na nim rząd pojazdów wielośladowych. Czyli jeśli dwa pojazdy wielośladowe mogą się poruszać obok siebie, to znaczy, że mamy do czynienia z dwoma pasami ruchu.

Z kolei art. 22 ustawy mówi tłumaczy, ż kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności. Koniecznie musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Najwyraźniej w przypadku opisywanej powyżej sytuacji tego zabrakło.

A jeśli ktoś nada ma wątpliwości, zawsze może posłuchać eksperta:

Wielokrotnie w takich sytuacjach kierowcom brakuje wyobraźni (lub wiedzy) i potem dochodzi do kolizji. W większości tych przypadków sprawcy nie uważają się za winnych, bo przecież „na jezdni nie było pasów”, więc nie zmieniali pasa. A być ich nie musiało.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać